AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

Gastronomie v době Karla IV. 01.03.2016

„V zimě buď dáváno jídlo tučné a hodně (ale jednou) a to co se chýlí k teplotě. Na jaře však prospívá jídlo mírné, ale jež se chýlí k skrovnosti pro naplnění v zimě. V létě prospívá jídlo subtilní, chýlící se k studenosti a nebudiž dáváno mnoho najednou. Na podzim buď dáván pokrm v malém…

více


Změna vlastnické struktury VŠH a PSHŠ od 31. 8. 2017 01.09.2017

Společnost L-BILG s.r.o., která je společníkem ve společnostech Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (VŠH) a První soukromá hotelová škola, spol. s r.o. (PSHŠ), změnila dne 28. srpna 2017 svou vlastnickou strukturu. Novými společníky jsou Lenka Tinková a Ing. Petr Studnička, PhD.,…

více


Promoce absolventů VŠH - 27. 6. 2018 04.06.2018

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se konají ve středu dne 27. června 2018v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7) dle následujícího rozpisu 9:30 hod. bakalářské prezenční studium obor Hotelnictví prezence 8:30 -…

více


VŠH ukončila řešení projektu pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 10.04.2015

Katedra cestovního ruchu ve spolupráci s katedrou hotelnictví řešila v období 15. 8. 2014 – 31. 3. 2015 projekt „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu“. Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kterému bylo dílo předáno v řádném termínu dne 31. 3. 2015.…

více


Vyšlo 23. číslo časopisu 16.02.2015

Vyšlo v pořadí již 23. číslo vědeckého recenzovaného časopisu Vysoké školy hotelové v Praze Czech Hospitality and Tourism Papers (CHTP). Příspěvky jsou od roku 2014 publikovány pouze v anglickém jazyce a všechny zveřejněné statě procházejí anonymním recenzním řízením dvou posuzovatelů.…

více


ZÁSTUPCI VŠH JEDNALI S PŘEDSTAVITELKOU ZEMSKÉHO SVAZU CESTOVNÍHO RUCHU SASKA 16.02.2015

V pondělí dne 26. ledna 2015 se uskutečnilo bilaterální jednání zástupců Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) a Zemského svazu cestovního ruchu Saska (LTVS) v Drážďanech. Téma jednání bylo zaměřeno na problematiku místních poplatků vztahujících se k výkonům hotelnictví, lázeňství a cestovního…

více


ČR: Povinné označování alergenů v restauracích 16.02.2015

V sobotu dne 13. prosince 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Provozovatelé zařízení společného stravování jsou nově povinni informovat zákazníky prokazatelně a písemnou formou…

více


VŠH ukončila řešení projektu pro obec Lipno nad Vltavou 23.03.2015

Ve dnech 1. dubna 2014 – 31. ledna 2015 řešila Vysoká škola hotelová v Praze na základě objednávky obce Lipno nad Vltavou projekt s názvem „Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu“. Řešení…

více


Trendy v internetovém marketingu v hotelnictví 07.04.2015

Ing. Jaromír Pažout, ředitel pro český trh společnosti Bookassist, absolvent VŠH, přijde představit společnost a trendy v internetovém marketingu v oblasti hotelnictví 13. 4. 2015 - velká aula od 12:45 hod.

více


Studium marketingové komunikace na VŠH 07.04.2015

Vysoká škola hotelová, dominantní nositel oboru hotelnictví v České republice, nabízí studijní příležitost zájemcům o bakalářský obor Marketingové komunikace ve službách. Studujte marketingovou komunikaci! Od nadcházejícího akademického roku snižuje Vysoká škola hotelová školné o 10 000,-…

více


Navigace a orientace v moři dat v oblasti hotelnictví 20. 4. 2015 13.04.2015

Ing. Miroslav Wiedermann, obchodní ředitel Tovek, s. r.o. přijde představit společnost a poradí nám, jak se orientovat v bezbřehém moři dat, které má sice každý hotel k dispozici, ale jen málokterý dokáže správně využít. "Navigace a orientace v moři dat v oblasti hotelnictví" 20. 4. 2015…

více


Dočasná porucha telefonů 14.05.2015

Z důvodu poruchy na telefonickém kabelovém vedení jsou dočasně všechny pevné linky vyřazeny z provozu. Na opravě se již pracuje. Pro volání do školy v tomto období využívejte pouze následující tel. čísla: 602484328 a 739670149.O dalším vývoji situace vás budeme informovat. Děkuji všem za…

více


Telefonní linky opět v provozu 18.05.2015

Oprava poškozeného telefonického kabelového vedení byla dokončena a všechny pevné linky jsou již v provozu. Děkuji všem za trpělivost. Ing. Jan Nosekprovozní ředitel

více


Zdravotní cestovní ruch předmětem zájmu konference v Banské Bystrici 25.05.2015

Katedra cestovního ruchu a společného stravování Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici pořádala ve čtvrtek 14. května 2015 mezinárodní vědeckou konferenci Turistica Bistriciensis 2015 na téma „Zdravotní cestovní ruch jako současný rozvojový trend“. Na konferenci…

více


Slavnostní promoce 29.05.2015

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve čtvrtek dne 25. června 2015 v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7) Podrobný časový rozpis bude zveřejněn později.

více


18. 6. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 08.06.2015

V rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 18. června 2015, který probíhá od 9.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod v salonku v 1. patře, se od 10.00 a od 14.00 hodin koná setkání s vedoucími představiteli VŠH. K zájemcům o studium promluví v: 10.00 hod.: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA -…

více


Slavnostní promoce absolventů - rozpis 12.06.2015

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se konají ve čtvrtek dne 25. června 2015 v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7) dle následujícího rozpisu 9:00 hod. magisterské kombinované studium (všechny obory) prezence 8:00 -…

více


Změna provozní doby školy 16.06.2015

Vážené studenky a studenti, od 15. 6. 2015 je upravena provozní doba školy a jednotlivých středisek následovně: BUDOVA ŠKOLY od 15.6. do 26.6. 2015Pondělí – čtvrtekPátek 07.30 – 18.00 hodin08.30 – 15.30 hodin od 29.6. do 3.7. 2015Pondělí – čtvrtekPátek 08.00 – 16.00…

více


Vyšlo 24. číslo vědeckého časopisu VŠH 22.06.2015

Vyšlo v pořadí již 24. číslo vědeckého recenzovaného časopisu Vysoké školy hotelové v Praze Czech Hospitality and Tourism Papers (CHTP), kterým zahajujeme druhé desetiletí jeho vydávání. Od 1. ledna 2015 je časopis znovu zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v…

více


Zástupci katedry hotelnictví školili kontrolory SZPI 01.07.2015

V úterý dne 30. června 2015 se uskutečnil v Brně odborný seminář na téma „Klamání spotřebitele v gastronomii“. Odborné přednášky pro kontrolory Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zajistili členové katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze. Spolupráci mezi oběma…

více


25.8. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 02.07.2015

Ve úterý 25. 8. 2015 se v 10 hodin koná v posluchárně č. 031 v přízemí setkání zájemců o studium na Vysoké škole hotelové v Praze. Za vedení vysoké školy vystoupí prorektor RNDR. Jan Žufan, MBA a následně budou všem zájemcům o studium poskytnuty informace o studiu a zodpovězeny případné…

více


Plánovaný výpadek IS 25.7. 10:00-12:00 21.07.2015

Vážení studenti, z důvodu oprav na elektroinstalaci dojde v sobotu 25.7.2015 mezi 10:00 a 12:00 ke krátkému přerušení provozu Informačního systému. Děkujeme za pochopení

více


Důležitý termín pro opozdilce! 24.08.2015

Přihlášky ke studiu na VŠH na akademický rok 2015/16 (všechny obory a formy studia) je stále možné podávat prostřednictvím elektronické přihlášky https://is.vsh.cz/prihlaska/.

více


Katedry cestovního ruchu a hotelnictví zasedaly u Máchova jezera 01.09.2015

V poslední srpnový den letošního roku uskutečnili členové kateder cestovního ruchu a hotelnictví výjezdní poradu do hotelu Port v Doksech nedaleko Máchova jezera. Stěžejním tématem porady, které se zúčastnil rovněž jednatel VŠH doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., byla příprava nového…

více


Promoce a imatrikulace 02.09.2015

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH a imatrikulace studentů 1. ročníků prezenčního bakalářského studia se budou konat ve čtvrtek dne 29. října 2015 v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5 – 7). Podrobný časový rozpis bude zveřejněn později.

více


Rozvrhy pro 1. ročníky kombinované formy bakalářského studia 03.09.2015

Rozvrh pro 1. ročník kombinované formy bakalářského studia oboru Hotelnictví Rozvrh pro 1. ročník kombinované formy bakalářského studia oboru Management destinace cestovního ruchu Rozvrh pro 1. ročník kombinované formy bakalářského studia oboru Marketingové komunikace ve službách

více


Rozvrhy pro 1. ročníky kombinované formy magisterského studia 03.09.2015

Rozvrh pro 1. ročník kombinované formy magisterského studia oboru Management hotelnictví a lázeňství Rozvrh pro 1. ročník kombinované formy magisterského studia oboru Management destinace cestovního ruchu Rozvrh pro 1. ročník kombinované formy magisterského studia oboru Marketingové komunikace

více


Žáci Hotelové akademie Ľudovíta Wintera navštívili VŠH 14.09.2015

V pátek 11. září 2015 hostila VŠH již tradičně žáky Hotelové akademie Ľudovíta Wintera v Piešťanech. Historie vzájemných kontaktů je velmi bohatá a tentokrát se jednalo o výroční desátou návštěvu z této partnerské hotelové školy. Piešťanská hotelová akademie patří mezi nejrenomovanější…

více


Výpadek poštovního serveru 16.09.2015

Dne 15. 9. 2015 od cca 14.00 do 16. 9. 8.00 hod došlo k výpadku poštovního serveru, pošta kterou jste nám odeslali na adresy @vsh.cz se vám mohla vrátit jako nedoručitelná. Prosím, pokud můžete, pošlete nám ji ještě jednou. Za komplikace se vám velmi omlouváme, DěkujiMilan Klouček

více


Rozvrhy pro 1. ročníky prezenční formy bakalářského studia 16.09.2015

Rozvrh pro 1. ročník prezenční formy bakalářského studia oboru Hotelnictví Rozvrh pro 1. ročník prezenční formy bakalářského studia oboru Hotelnictví v anglickém jazyce Rozvrh pro 1. ročník prezenční formy bakalářského studia oboru Management destinace cestovního ruchu

více


Rozvrhy pro 1. ročníky prezenční formy magisterského studia 16.09.2015

Rozvrh pro 1. ročník prezenční formy magisterského studia oboru Management hotelnictví a lázeňství Rozvrh pro 1. ročník prezenční formy magisterského studia oboru Management destinace cestovního ruchu Rozvrh pro 1. ročník prezenční formy magisterského studia oboru Marketingové komunikace

více


Promoce absolventů VŠH-29.10.2015 24.09.2015

Promoce absolventů VŠH Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve čtvrtek dne 29. října 2015 v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7) dle následujícího rozpisu 9:30 hod. bakalářské prezenční studium…

více


Světový den cestovního ruchu 2015 25.09.2015

27. září je každoročně spojeno s oslavou Světového dne cestovního ruchu (World Tourism Day). Smyslem této akce je posílit celosvětové vědomí o ekonomickém, sociálním, kulturním a politickém vlivu cestovního ruchu ve světě. Letošní rok je vyhlášen pod heslem „Miliarda turistů, miliarda…

více


Cestovní ruch zaměstnává v Českém Krumlově více než 3 000 osob 29.09.2015

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) byla zpracovatelem 1. etapy projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově. Tato etapa byla zaměřena na pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na rozvoj města v letech 1990 – 2015. Veřejné prezentace…

více


Akadémia & Vapac 2015 02.10.2015

Od úterý 6.10. do čtvrtka 8.10.2015 můžete navštívit stánek VŠH na veletrhu Akadémia & Vapac v Bratislavě, AEGON Aréna NTC, Príkopová 6.

více


7. seminář Sdružení lázeňských míst ČR 05.10.2015

V historické budově Krušnohorského divadla v Teplicích se v pátek 2. října 2015 konal již 7. seminář Sdružení lázeňských míst ČR. Seminář byl pořádán ve spolupráci s agenturou ČCCR-CzechTourism a Statutárním městem Teplice. Hlavním tématem semináře byl „Vliv mezinárodní situace na…

více


Nová učebnice „Angličtina pro číšníky a kuchaře“ 22.10.2015

Na trhu učebnic se objevila nová publikace nazvaná „Angličtina pro číšníky a kuchaře“, na které se autorsky spolupodílely Mgr. Lanská z katedry jazyků VŠH a Mgr. Jaroslava Kutová z PSHŠ. Učebnice, kterou vydalo nakladatelství EKOPRESS, reaguje na požadavky praxe, kde dosud podobná publikace…

více


12. 11. - Den otevřených dveří 03.11.2015

Ve čtvrtek 12. 11. 2015, od 13 hodin, se koná v salonku č. 403 v 1. patře setkání zájemců o studium na Vysoké škole hotelové v Praze. Za vedení vysoké školy vystoupí prorektor pro studium PhDr. Jan Máče, Ph.D. a následně budou všem zájemcům o studium poskytnuty informace o studiu a…

více


KONFERENCE PFUK „Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu“ 04.11.2015

Dne 7. října 2015 se na půdě Karlovy univerzity v Praze konala již druhá konference na téma Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu. Této události se účastnili jak zástupci ministerstva pro místní rozvoj a špičky z oblasti cestovního ruchu, tak i právníci zabývající se právem právě v…

více


Změna vlastnické struktury VŠH a PSHŠ ke dni 3. 11. 2015 04.11.2015

Obchodní společnost Ing. Juraje Tinky převzala 100% obchodní podíl ve společnostech Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. a První soukromá hotelová škola, spol. s r.o. K převodu obchodních podílů došlo po vzájemné dohodě dotčených subjektů. Novým vlastníkem obou škol je právnická…

více


10.12.- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.11.2015

V rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 10. prosince 2015, který se koná v salonku č.403 v 1. patře od 9.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod, se od 10.00 a od 14.00 hodin uskuteční setkání s vedoucími představiteli VŠH. K zájemcům o studium promluví v: 10.00 hod.: RNDr. Jan Žufan,…

více


Robert Rudge, generální manažer hotelu InterContinental, na půdě VŠH 02.12.2015

Vysoká škola hotelová dne 23. 11. 2015 přivítala na své půdě Roberta Rudge, generálního manažera pražského hotelu InterContinental, který si pro studenty připravil přednášku na téma „The Impact of Technology on Customer Acquisition“. O aktuálnosti této problematiky, tedy zákaznické akvizici…

více


VŠH se aktivně zapojila do diskuse o problematice místních poplatků 07.12.2015

Akademičtí pracovníci Vysoké školy hotelové v Praze se zapojili do diskuse o návrzích legislativních změn zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o změnu režimu u místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z…

více


Vyšlo nové číslo studentského časopisu KREDIT 08.12.2015

V úterý dne 8. prosince 2015 vyšlo nové, již 19 číslo studentského časopisu Kredit. Nové číslo KREDITu je Vám k dispozici v tištěné podobě v prostorách školy nebo v elektronické podobě zde.

více


Změna provozní doby školy 08.12.2015

Vážené studentky a studenti, v době vánočních svátků bude budova školy od 23. 12. 2015 od 14,00 hod zcela uzavřena. Škola bude opět otevřena v pondělí 4. 1. 2016 v 7,30 hod. Přejeme vám klidné vánoční svátky a vše krásné v roce 2016.

více


Den díkůvzdání 17.12.2015

Velvyslanectví USA v úterý 24. listopadu 2015 uspořádalo v Americkém centru soutěž v pečení koláčů z pekanových ořechů. Do soutěže se mohli přihlásit všichni nadšení pekaři. Celkem se zúčastnilo 19 soutěžících, kteří při přípravě mohli vycházet z vlastních originálních receptů nebo z…

více


14. 1. 2016 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 05.01.2016

V rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 14. ledna 2016, který se koná v malé studovně v přízemí budovy od 9.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod, se od 10.00 a od 14.00 hodin uskuteční setkání s vedoucími představiteli VŠH. K zájemcům o studium promluví v: 10.00 hod.: PhDr. Jan Máče,…

více


Výběrové řízení na studijní a pracovní pobyty programu Erasmus+ 04.03.2016

Výběrové řízení Erasmus na pracovní pobyty 2015/2016 letní sezóna 2016 a na studijní pobyty na ZS akademického roku 2016/2017 Výběrové řízení na studijní a pracovní pobyty programu Erasmus+ se koná 14. dubna 2016 od 9:30 hod. v místnosti 403. PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

více


ZMĚNA ŠKOLNÉHO 08.03.2016

Z rozhodnutí jednatele dochází od akademického roku 2016/2017 ke snížení školného u kombinované formy studia navazujícího magisterského studia oboru Management hotelnictví a lázeňství na 27.500 Kč/semestr. Tímto dochází ke sjednocení školného u všech navazujících magisterských oborů…

více


Setkání absolventů VŠH 15.03.2016

Vážení absolventi Vysoké školy hotelové v Praze, dovolujeme si vás srdečně pozvat na spíše neformální společenské setkání se zástupci naší školy - vaší alma mater. Pozvánku naleznete ZDE Těšíme se na opětovné setkání po více i méně letech! Zaměstnanci VŠH

více


Inovace předmětů garantovaných katedrou hotelnictví 11.04.2016

Inovace předmětů garantovaných katedrou hotelnictví V akademickém roce 2015/2016 probíhá výuka v bakalářském oboru Hotelnictví a v navazujícím magisterském oboru Management hotelnictví a lázeňství podle nově akreditovaných studijních plánů. Vzhledem k tomu, že studenti v posledních…

více


Studenti 2. ročníku na exkurzích 22.04.2016

Studenti 2. ročníku na exkurzích Stává se již tradicí organizovat pro studenty 2. ročníků bakalářského stupně studia v rámci předmětu HO 047 Řízení gastronomického provozu exkurze. Bylo vybráno pět hotelů a Stravovací provoz ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V průběhu jednoho…

více


Konference HTV 2016 22.04.2016

8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze pořádá 8. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Konference se uskuteční ve středu dne 19. října 2016 od 09.30 hodin ve velké aule vysoké…

více


Studenti VŠH na exkurzi v Karlových Varech 26.04.2016

V pátek 22. dubna 2016 vyrazila třicítka studentů Vysoké školy hotelové v Praze na odbornou exkurzi do Karlových Varů. Důvodem výběru destinace bylo mimo jiné blížící se 700. výročí narození Karla IV. Součástí doprovodného programu byla návštěva čtyřhvězdičkového Hotelu Imperial a…

více


Absolventi Vysoké školy hotelové v Praze se setkali na slavnostním večeru 28.04.2016

Po 17 letech existence Vysoké školy hotelové v Praze se během slavnostního večera v Clarion Congress Hotelu Praha společně setkali její absolventi z různých ročníků. Celkem přišlo přibližně 80 absolventů, kteří jen potvrdili fakt, že většina z nich zůstala věrná svému oboru a dnes pracuje na…

více


Promoce absolventů VŠH - 29. 6. 2016 03.05.2016

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve středu dne 29. června 2016v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5-7) Podrobný časový rozpis bude zveřejněn později na www.vsh.cz nebo v IS VŠH.

více


Den otevřených dveří - 19. 5. 2016 05.05.2016

Ve čtvrtek 19. května 2016 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


VŠH připomněla gastronomii v době Karla IV. 13.05.2016

U příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. uspořádala Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) ve spolupráci s První soukromou hotelovou školou ve středu 11. května 2016 akci zaměřenou na dobovou gastronomii v karlovském období. Středověké pokrmy a nápoje, které byly tehdy servírovány,…

více


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY VOŠ 16.05.2016

Od akademického roku 2016/2017 otevírá Vysoká škola hotelová v Praze pro absolventy VOŠ tři bakalářské studijní programy ve zkrácené době studia. Obory:HotelnictvíManagement destinace cestovního ruchuMarketingové komunikace ve službách Průběh studiaPrezenční forma studia – studium…

více


Mimořádný Vinný stůl VŠH ve Velkých Bílovicích 18.05.2016

Skupina studentů a absolventů Vysoké školy hotelové, která se pravidelně schází na pražské Salabce u tzv. Vinného stolu, kde jednou za měsíc ochutnává a posuzuje vína určených odrůd révy vinné, se v květnu setkala na jižní Moravě ve Velkých Bílovicích, největší vinařské obci ČR. Pod vedením…

více


VŠH poskytla dar Lize proti rakovině Praha 18.05.2016

Část výtěžku z akce Gastronomie v době Karla IV., která se uskutečnila ve středu 11. května 2016, věnovala Vysoká škola hotelová v Praze neziskové organizaci Liga proti rakovině Praha z.s. Dar převzala v úterý 17. května 2016 z rukou jednatele společnosti Ing. Juraje Tinky místopředsedkyně a…

více


Rozvrhy hodin pro 1. ročníky kombinované formy studia 05.09.2016

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Hotelnictví Management destinace cestovního ruchuMarketingové komunikace ve službách MAGISTERSKÉ STUDIUM Management hotelnictví a lázeňstvíManagement destinace cestovního ruchuMarketingové komunikace

více


Časový harmonogram promocí absolventů VŠH - 26. 10. 2016 04.10.2016

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve středu dne 26. října 2016v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5-7). dle následujícího rozpisu 9:30 hod. bakalářské prezenční studium (všechny obory)…

více


Časový harmonogram promocí - 26. 10. 2016 04.10.2016

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve středu dne 26. října 2016v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5-7). dle následujícího rozpisu 9:30 hod. bakalářské prezenční studium (všechny obory)…

více


Upozornění pro studenty 14.10.2016

Vážení studenti, ve středu 26. 10. 2016 je z technických důvodů uzavřena KNIHOVNA. Děkujeme za pochopení.

více


Den otevřených dveří - 10. 11. 2016 07.11.2016

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


Úmrtí PhDr. Jaroslava Holoubka 07.11.2016

S hlubokým zármutkem oznamujeme, žedne 6. listopadu 2016 zemřel ve věku 70 let pan PhDr. Jaroslav Holoubek,dlouholetý člen katedry marketingu VŠH, básník, prozaik, novinář. Pan doktor Holoubek vystudoval v letech 1970-1974 televizní publicistiku na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy.…

více


Exkurze VŠH v Perfect Canteen AVAST 10.11.2016

V pondělí 31. října 2016 se studenti 3. ročníku Vysoké školy hotelové v Praze zúčastnili exkurze v rámci předmětu Catering s Ing. Zbyňkem Vinšem. Studenti navštívili firemní restauraci Perfect Canteen ve společnosti Avast, která sídlí v administrativní budově Enterprise na pražském Pankráci.…

více


SEMINÁŘ NA TÉMA TURISMUS SE ŠPANĚLSKÝM AKCENTEM 29.11.2016

Dne 24. 11. 2016 se konal v pražském hotelu EUROSTAR THALIA (španělský hotelový řetězec skupiny HOTUSA) již druhý workshop představitelů turistického sektoru zaměřeného na španělskou klientelu. Z VŠH se setkání zúčastnily Ing. Zuzana Rodlánová, MSc., vedoucí zahraničního oddělení, a Mgr.…

více


Den otevřených dveří - 8. 12. 2016 05.12.2016

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


Mikulášská zábava na VŠH 05.12.2016

Čas Mikuláše a Vánoc studenty pátého ročníku přiměl k myšlence, že by mohli uspořádat sbírku předmětů pro děti z Dětského domova v Dolních Počernicích!V pondělí 12. prosince od 10:00 proběhne v prostorách školy Mikulášská zábava, na které si budete moci zahrát společenské hry, ozdobit…

více


Sborník z konference HTV 2016 zařazen do databáze WoS 12.12.2016

V letošním roce se poprvé podařilo Vysoké škole hotelové dosáhnout zařazení sborníku z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání 2016 do prestižní mezinárodní databáze Web of Science (Thomson Reuters) - (CPCI - Conference Proceedings Citation Index). Tuto…

více


Den otevřených dveří - 12. 1. 2017 04.01.2017

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


Gastronomický workshop 04.01.2017

Na Vysoké škole hotelové v Praze se 21. 12. 2016 konal druhý ze čtyř gastronomicky zaměřených workshopů plánovaných pro tento akademický rok. Celkem 50 účastníků z řad studentů i externích návštěvníků mělo možnost připravit tradiční české vánoční pokrmy a senzorickou degustaci, které se…

více


Vyhodnocení Mikulášské zábavy na VŠH 04.01.2017

Dne 12. 12. 2016 proběhla na VŠH Mikulášská zábava studentů. Akci zorganizovali studenti 2. ročníku magisterského studia, obor Management hotelnictví a lázeňství společně s Ing. Stanislavou Belešovou, PhD. v rámci výuky volitelných předmětů. Výtěžek z prodeje vlastnoručně pečeného cukroví,…

více


Ochutnejte VŠH, aneb zažij den vysokoškoláka! 09.01.2017

V úterý dne 21. 2. 2017 se uskuteční v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) akce s názvem „Ochutnejte VŠH, aneb zažij den vysokoškoláka!“, která je zaměřena na seznámení žáků středních odborných škol a žáků vyšších odborných škol a jejich učitelů s prostředím VŠH, s vysokoškolskou…

více


VŠH prezentovala výsledky výzkumných projektů za rok 2016 30.01.2017

V pořadí čtvrtý odborný workshop, jehož cílem bylo prezentovat výsledky výzkumných projektů, uspořádala ve čtvrtek 26. ledna 2017 Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH). Téměř třicet účastníků si vyslechlo výstupy ze závěrečných zpráv čtyř výzkumných projektů, které VŠH řešila v roce 2016. Výše…

více


Den otevřených dveří - 9. 2. 2017 06.02.2017

Ve čtvrtek 9. února 2017 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


VŠH prohloubí ve výzkumné činnosti spolupráci s obcí Lipno nad Vltavou 06.02.2017

Ve čtvrtek 2. února 2017 se uskutečnila prezentace výsledků dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci projektu Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí, pro představitele obce Lipno nad Vltavou a pro nejvýznamnější podnikatelské subjekty, které v obci působí a poskytují…

více


Setkání absolventů VŠH 07.02.2017

Vážení absolventi Vysoké školy hotelové v Praze, dovolujeme si vás srdečně pozvat na spíše neformální společenské setkání se zástupci naší školy - vaší alma mater. Pozvánku naleznete ZDE Těšíme se na opětovné setkání po roce nebo i více letech! Zaměstnanci VŠH

více


Den otevřených dveří - 23. 2. 2017 09.02.2017

Ve čtvrtek 23. února 2017 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


VŠH hostila odborný workshop AHR ČR zaměřený na rozvoj odborné praxe 23.02.2017

V úterý 21. února 2017 hostila Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) odborný workshop pořádaný Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) na téma „Význam spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů pro rozvoj odborné praxe“. Akce se zúčastnilo téměř 80 zástupců škol, jejich zřizovatelů,…

více


Premiéra akce „Ochutnejte VŠH“ byla velmi úspěšná 28.02.2017

V úterý 21. února 2017 se uskutečnila v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) premiéra akce „Ochutnejte VŠH“, která byla určena žákům středních odborných škol a učitelům odborných předmětů. Do budovy školy zavítalo celkem 69 žáků a 17 učitelů z různých regionů České republiky, kteří…

více


Den otevřených dveří - 9. 3. 2017 02.03.2017

Ve čtvrtek 9. března 2017 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


Senzorické hodnocení v rámci akce Ochutnejte VŠH 06.03.2017

Na Vysoké škole hotelové v Praze se 21. 2. 2017 uskutečnilo specializované senzorické hodnocení v rámci akce Ochutnejte VŠH pod vedením Ing. Jiřího Zeleného a Ing. Zbyňka Vinše.První část hodnocení probíhala dle ČSN ISO 6658, konkrétně byla použita zkouška dva z pěti pro rozeznání dvou…

více


Na VŠH bude možné ochutnat barokní gastronomické speciality 04.04.2017

Ve středu 10. května pořádá Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) gastronomickou akci „Hodování v období baroka“, která je tematicky pořádána u příležitosti vyhlášení roku 2017 Českou centrálou cestovního ruchu-CzechTourism Rokem českého baroka. Barokní pokrmy bude možné ochutnat od 10 do 20…

více


Den otevřených dveří - 6. 4. 2017 05.04.2017

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se koná na Vysoké škole hotelové Praze v salonku č. 403 Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


Ocenění studenta VŠH Bc. Petra Soukupa 06.04.2017

Zvláštní 1. cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách v soutěži Zlatý erb získal v kategorii města a obce oficiální turistický portál hl. m. Prahy - Prague.eu pod vedením studenta kombinovaného magisterského studia marketingových komunikací…

více


Den otevřených dveří - 11. 5. 2017 07.04.2017

Ve čtvrtek 11. května 2017 se koná na Vysoké škole hotelové Praze, v salonku č. 403, Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH 10:00…

více


Vyhodnocení 3. ročníku SVOČ 2017 18.04.2017

V úterý 18. dubna 2017 se v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) konal v pořadí 3. ročník Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Do letošního ročníku SVOČ se přihlásilo celkem šest studentů, avšak dva z nich nakonec odstoupili od ústní prezentace prací před odbornou porotou.…

více


VŠH navázala v oblasti výzkumu spolupráci s Parkem Mirakulum v Milovicích 03.05.2017

V návaznosti na zřízení nové příspěvkové organizace, kterou se stala od 1. května 2017 Centrála cestovního ruchu Středočeského kraje a jejíž první ředitelkou byla jmenována PhDr. Nora Dolanská, MBA, se v úterý dne 2. května uskutečnilo v Parku Mirakulum v Milovicích jednání za účasti…

více


VŠH připravila kulinářské speciality z období baroka 12.05.2017

Rok 2017 byl vyhlášen Českou centrálou cestovního ruchu-CzechTourism Rokem českého baroka. Proto Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) ve spolupráci s První soukromou hotelovou školou (PSHŠ) uspořádala ve středu 10. května 2017 gastronomickou akci zaměřenou na barokní pokrmy. V období 17. a…

více


Promoce absolventů VŠH - 28. 6. 2017 01.06.2017

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve středu dne 28. června 2017v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5-7) Podrobný časový rozpis bude zveřejněn později na www.vsh.cz nebo v IS VŠH.

více


Den otevřených dveří - 31. 8. 2017 18.07.2017

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 se koná na Vysoké škole hotelové Praze, v posluchárně č. 031 v přízemí, Den otevřených dveří. PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00 Individuální prohlídky areálu školy uskutečňované akademickými pracovníky VŠH…

více


Rozvrhy pro 1. ročník kombinované formy bakalářského studia 06.09.2017

Milí studenti, nový akademický rok je za dveřmi. Už se na vás tešíme, ale nevědeli jsme, kdy vás uvidíme. Konečně to víme a přinášíme vám rozvrhy hodin. Kombinované studium začíná 18. 09. 2017 Rozvrh 1. ročníku DES BC kombinovaná forma studia - I. soustředění ZS2017/2018(Pdf) Rozvrh 1.…

více


Promoce absolventů VŠH - 25. 10. 2017 07.09.2017

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve středu dne 25. října 2017 v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7) 9:30 hod. bakalářské prezenční studium (všechny obory) bakalářské kombinované studium…

více


Rozvrhy pro 1. ročník kombinované formny magisterského studia 07.09.2017

Milí studenti, nový akademický rok je za dveřmi. Už se na vás tešíme, ale nevědeli jsme, kdy vás uvidíme. Konečně to víme a přinášíme vám rozvrhy hodin. Kombinované studium začíná 18. 09. 2017 Rozvrh 1.ročníku MDC MGR kombinovaná forma studia - I. soustředění ZS2017/2018(Pdf) Rozvrh…

více


Den otevřených dveří - 13. 9. 2017 08.09.2017

Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠH? Chcete poznat prostředí, kde probíhá výuka a dozvědět se více informací osobně? Pak se na Vás těšíme ve středu 13. září 2017 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze, v posluchárně č. 031 v přízemí. ČAS PROGRAM 9:30 - 12:00…

více


Omezení prodeje čipů na obědy 12.09.2017

Z provozních důvodů se nebudou vydávat nové čipy na obědy ve čtvrtek 14. 9. a v pátek 15. 9. 2017. Možnost pouze dobíjení čipu. Děkujeme za pochopení!

více


Zahájení 1. ročníků + rozvrhy 13.09.2017

Zahájení akademického roku ZS 2017/2018 pro 1. ročníky BC prezenční forma studia je 25. 9. 2017 ve velké aule 107 od 9:00 hodin. Výuka začíná od 10:30 hodin. Rozvrh 1. ročníku DES BC prezenční forma studia ZS 2017/2018(Pdf) Rozvrh 1. ročníku HOT BC prezenční forma studia ZS 2017/2018(Pdf)…

více


VŠH pořádá 9. ročník vědecké konference 15.09.2017

Vysoká škola hotelová v Praze pořádá 9. ročník mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Konference se uskuteční ve středu dne 18. října 2017 od 09.30 hodin ve velké aule vysoké školy. Konference je věnována současným trendům a praktickým zkušenostem v oborech…

více


Na VŠH proběhl 9. ročník mezinárodní vědecké konference 19.10.2017

Aktuální potíže se získáváním a motivací zaměstnanců hotelů se staly předmětem diskusí odborné konference HTV 2017 Ve středu 18. října 2017 se na půdě Vysoké školy hotelové v Praze již po deváté konala mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, tentokráte zaměřená na…

více


Imatrikulace studentů 1. ročníku - 25.10.2017 20.10.2017

Ve středu dne 25. října 2017 se konají v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5 - 7) imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia dle následujícího rozpisu 11:45 - 12:30 hod. prezence 13:00 hod. imatrikulace…

více


Den otevřených dveří - 26. 10. 2017 16.10.2017

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 26. října 2017 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze v posluchárně č.…

více


7. 11. 2017 Imatrikulace bakalářského studia - kombinovaná forma 06.11.2017

V úterý dne 7. listopadu 2017 ve 12,15 hod. se v malé aule VŠH koná imatrikulace studentů kombinované formy ročníku bakalářského studia studijních oborů Hotelnictví Marketingové komunikace ve službách Management destinace cestovního ruchu 11,15 -11,45 hod. prezence,…

více


Říjen z pohledu Studentského senátu 06.11.2017

Během měsíce října se na naší škole uskutečnilo hned několik zajímavých akcí. Vše začalo „Welcome party“ v klubu Popocafepetl, které se zúčastnilo více než sto lidí. O půlnoci se konal tradiční křest prváků a pro zpestření nechyběla ani novinka, VŠHOMBOLA. Díky ní získalo několik šťastlivců…

více


Den otevřených dveří - 21. 11. 2017 09.11.2017

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme v uterý 21. listopadu 2017 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří - 07. 12. 2017 27.11.2017

Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠH? Chcete poznat prostředí, kde probíhá výuka a dozvědět se více informací osobně? Pak se na Vás těšíme ve čtvrtek 7. prosince 2017 na speciálním Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze – „Ochutnejte VŠH, aneb zažij den vysokoškoláka!“ Proč…

více


Setkání s Janou Křivánkovou z Lokál CZ 01.12.2017

AMBI CZ je jednou z největších společností v české gastronomii, která dokázala přilákat velké množství zákazníků díky širokému portfolio gastronomických konceptů. Jedním z nich je Lokál CZ, koncept, který oživuje českou hospodskou kulturu a láká zákazníky na skvělé pivo, úžasnou atmosféru a…

více


Storyous součástí výuky na VŠH 05.12.2017

Storyous patří mezi nejoblíbenější POS v segmentu malých a středních gastronomických zařízení. Díky rozsáhlé funkcionalitě a konektivitě se řadí mezi nejlepší na českém trhu. Díky vzájemné spolupráci budou mít studenti možnost vyzkoušet si ovládání celého systému. Od nového roku se…

více


Den otevřených dveří - 11. 12. 2017 11.12.2017

Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠH? Chcete poznat prostředí, kde probíhá výuka a dozvědět se více informací osobně? Pak se na Vás těšíme v pondelí 11. prosince 2017 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze, v RevPAR Café. PROGRAM 13:00 a 14:30 Individuální prohlídky…

více


Listopad z pohledu Studentského senátu 13.12.2017

Měsíc listopad nám na VŠH začal velmi výjimečným setkáním s jedním z nejlepších českých šéfkuchařů Oldřichem Sahajdákem. Celá přednáška se nesla ve velmi příjemné atmosféře a studenti i vyučující během ní ochutnali degustační menu, které se skládalo z několika pokrmů. Menu bylo párováno s…

více


Nové projekty na VŠH 20.12.2017

Ministerstvo kultury ČR přijalo k finanční podpoře v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) také dva projekty, na nichž se bude aktivně podílet Vysoká škola hotelová v Praze, a to: Kulturní…

více


Výuka předmětu MICE 21.12.2017

V rámci volitelného předmětu MICE studenti 2. ročníku magisterského studia zorganizovali dvě akcie, které proběhly v zimním semestru 2017. Studenti byli rozdělení do dvou skupin po patnácti studentech. První akce, kterou studenti zorganizovali, byla charitativní akce. Studenti se rozdělili…

více


Emeritní rektor VŠH profesor Jindra oceněn AHR ČR 21.12.2017

Mimořádné pocty se dostalo emeritnímu rektorovi Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc., kterému Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) udělila na své výroční konferenci dne 1. prosince 2017 Zvláštní cenu JUDr. Vladimíra Štětiny za celoživotní přínos českému…

více


Rozšíření o další sérii Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie 21.12.2017

Třetí svazek knižní série Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie zaměřený na Online marketing hotelů právě vyšel ve vydavatelství Wolters Kluwer. Autoři knihy (Hán, Chalupa, Lustigová, Pažout, Šalda, Sochůrková) se v ní zaměřují mimo jiných na webové stránky hotelů, webové rezervační…

více


Studentská anketa 21.12.2017

Cílem předmětové ankety je zjistit míru spokojenosti studentů s výukou předmětu, názory studentů na danou výuku včetně pedagogického působení vyučujícího. Anketa je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Proběhne formou elektronického dotazníku v IS VŠH, jenž bude obsahovat…

více


Den otevřených dveří - 11. 01. 2018 22.12.2017

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 11. ledna 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze v místnosti č.…

více


Změna provozní doby školy 22.12.2017

Vážené studentky a studenti, v době vánočních svátků bude budova školy od 22. 12. 2017 od 12,00 hod zcela uzavřena. Škola bude opět otevřena v úterý 2. 1. 2018 v 7,30 hod. Přejeme vám klidné vánoční svátky a vše krásné v roce 2018!

více


Den otevřených dveří - 08. 02. 2018 15.01.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 08. února 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze, v místnosti č.…

více


Japonští studenti na VŠH 17.01.2018

VŠH hostila v úterý 16. ledna skupinu 15 japonských studentů. Program připravila vedoucí zahraničního oddělení Ing. Zuzana Roldánová a vedoucí katedry jazyků PhDr. Eva Ottová. Studenti si nejprve vyslechli úvodní krátkou informaci o historii i současnosti VŠH Ing. Roldánové, následovala…

více


Projekt Mladí kuchaři v Itálii 17.01.2018

Hlavní myšlenkou je přivést začínající odborníky v gastronomii k italské kuchyni v její autentické verzi už v počátcích kariéry, a vytvořit tak prostor pro produkty vztahující se k danému regionu v kvalitě, ve které by měly být na trhu běžně k dostání, ale bohužel nejsou. V první fázi by se…

více


Gaudeamus Praha 22.01.2018

Od zítra 23.1. do 25.1.2018 nás můžete najít v naší Chillout zóně na veletrhu vysokých škol Gaudeamus Praha ve stánku číslo 88. Těší se na vás Ing. Silvia Mihaldová, Ing. Dominika Kečkešová a studentky Adéla Rieszová a Lenka Telecká :)

více


DOD & Ochutnejte VŠH 22. 2. 2018 01.02.2018

Zajímá Vás, jak vypadá výuka na Vysoké škole hotelové? Jak probíhají přednášky a cvičení z předmětů, které se u nás učí? Chcete si projít školu a poznat její zákoutí? Pak se na Vás těšíme ve čtvrtek 22. února 2018 na speciálním Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze…

více


Omezení provozu 05.02.2018

Z důvodu nemoci jsou studovna i knihovna otevřeny pouze do 16,00. Děkujeme ze pochopení

více


8. ročník Mezinárodní konference Tourism management & related issues 07.02.2018

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze uskuteční Mezinárodní konference Tourism management & related issues. Konferenci organizuje European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), kterou hostí v Praze Vysoká škola hotelová a Vysoká škola…

více


Job Fair VŠH – trh pracovních příležitostí 13. a 14. března 21.02.2018

Job Fair VŠH je akcí zaměřenou na zprostředkování kontaktu studentů vysokých a středních škol se zaměstnavateli z oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie, a to přímo v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze.Komu je akce určena: studentům vysokých a středních škol a dalším lidem…

více


Mimořádný vinný stůl VŠH 21.02.2018

Studenti magisterského a bakalářského oboru hotelnictví, Vysoké školy hotelové v Praze, se zúčastnili speciální exkurze do vybraných vinařství Malokarpatské vinařské oblasti na Slovensku. Hlavním cílem tohoto „mimořádného Vinného stolu VŠH“, bylo, aby si studenti rozšířili své znalosti o…

více


Den otevřených dveří - 14. 03. 2018 01.03.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 14. března 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Nový projekt na VŠH 02.03.2018

Technologická agentura ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA finančně podpořila projekt, na němž se aktivně podílí Vysoká škola hotelová v Praze, a to projekt „Inovace systémů řízení subjektů cestovního…

více


Den otevřených dveří & Ochutnejte VŠH 27. 3. 2018 02.03.2018

Zajímá Vás, jak vypadá výuka na Vysoké škole hotelové? Jak probíhají přednášky a cvičení z předmětů, které se u nás učí? Chcete si projít školu a poznat její zákoutí? Pak se na Vás těšíme v úterý 27. března 2018 na speciálním Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze „Ochutnejte…

více


Monografie Městský cestovní ruch pokřtěna 20.03.2018

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) hostila v pondělí 19. března Sněm Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR). V úvodu zasedání byla slavnostně pokřtěna odborná monografie Městský cestovní ruch, která je první publikací vydanou SVECR. Na zpracování publikace se podíleli…

více


Four Seasons Hotel Prague na VŠH 26.03.2018

Na Vysokou školu hotelovou v Praze (VŠH) přišel opět přednášet ředitel marketingu hotelu Four Seasons pan Andreas Schuster. Tento rok se zaměřil na problematiku měření výkonnosti aktivit v rámci hotelového marketingu. Na konkrétních případech byly představeny a komentovány klíčové indikátory…

více


Studenti VŠH navštívili mariánskolázeňské hotely 28.03.2018

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) zorganizovala pro studenty magisterského studia exkurzi do hotelových a lázeňských komplexů v Mariánských Lázních, které si letos připomínají 200 let od vyhlášení veřejným lázeňským místem. Studenti navštívili Hotel EsplanadeSpa&Golf Resort a provozy…

více


Den otevřených dvěrí 12. 4. 2018 28.03.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 12. dubna 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


První ročník Job Fair VŠH je za námi! 03.04.2018

Vysoká škola hotelová po dlouhých 8 letech opět organizovala pod záštitou garanta odborných praxí Ing. Štěpána Chalupy Job Fair, tedy veletrh pracovních a kariérních příležitostí v cestovních ruchu, hotelnictví a gastronomii. Studenti měli možnost během 2 dnů oslovit personalisty a další…

více


Výběrové řízení na studijní pobyty - 26.4.2018 11.04.2018

Výběrové řízení na studijní pobyty programu Erasmus + na akademický rok 2018 /2019 se koná 26.04.2018 od 10:00 hod v salonku 403. (event ještě zájemci o praxi na léto 2018) Podmínky výběrového řízení: 1. VŘ se mohou kromě studentů - rezidentů členských států EU zúčastnit všichni studenti…

více


Den otevřených dvěrí 24. 4. 2018 17.04.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme v úterý 24. dubna 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze v místnosti 403.…

více


Na VŠH se uskutečnil workshop AHR ČR 25.04.2018

V úterý 24. dubna se uskutečnil v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) odborný workshop vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) zaměřený na Rozvoj odborného školství. Akce se zúčastnili jak zástupci státní správy a vzdělávacích institucí, tak zaměstnavatelé…

více


Exkurze předmětu Řízení gastronomického provozu 02.05.2018

Studenti druhého ročníku bakalářského studia, prezenční formy v rámci výuky předmětu Řízení gastronomického provozu se měli možnost zúčastnit exkurzí do několika gastronomických provozů. Navštívili jsem stravovací provozy v Nemocnici Motol a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady,…

více


Students of Hospitality Management visited Lokál U Bílé Kuželky 09.05.2018

On April 24th the 2nd year students of Hospitality Management programme together with their lecturer Ing. Darina Svobodová visited Lokál U Bílé Kuželky, a well-known Ambiente Group restaurant serving Czech traditional dishes and beer. The restaurant has been recently added to the Michelin…

více


Den otevřených dvěrí 16. 5. 2018 10.05.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 16. května 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Studentská anketa 17.05.2018

Anketa je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Proběhne formou elektronického dotazníku v IS VŠH, jež bude obsahovat pět základních otázek. Cílem předmětové ankety je zjistit míru spokojenosti studentů s výukou předmětu, názory studentů na danou výuku včetně pedagogického…

více


Studenti VŠH navštívili hlavní památky UNESCO v Kutné Hoře 24.05.2018

Studenti 2. semestru bakalářského programu: Hospitality Management, studium angličtiny, absolvovali úspěšnou exkurzi do Kutné Hory. Od roku 1961 je toto město součástí Seznamu národního dědictví a od roku 1995 je jediným městem se statusem UNESCO ve Středočeském kraji. Studenti měli možnost…

více


Vědecká odborná činnost studentů VŠH 01.06.2018

Ve středu 9. května proběhlo na VŠH další kolo soutěže vědecké odborné činnosti studentů vysoké školy (SVOČ). Soutěže se zúčastnili 4 studenti vysoké školy, jejichž práce byly zaměřeny především na témata cestovního ruchu. Všechny 4 práce byly hodnoceny velice kladně, a to nejen do obsahu,…

více


Zemřel Ing. Antonín Franke, CSc. 04.06.2018

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku nedožitých 84 let zemřel v pátek dne 1. června zakladatel Výzkumného centra Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) a iniciátor vzniku Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchuIng. Antonín Franke, CSc.,který deset let působil i na VŠH. Antonín…

více


Úspěšná akreditace VŠH 07.06.2018

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) schválil dne 25. 5. 2018 žádost Vysoké školy hotelové v Praze o udělení akreditací studijních programů. Žádost o udělení akreditací podala Vysoká škola hotelová v Praze v prosinci loňského roku. „Výsledek náročného akreditačního řízení je…

více


Úprava provozní doby studovny 12.06.2018

Milí studenti, informujeme vás o dočasné úpravě provozní doby studovny Po-Čt 7,30 16,00 Pá 7,30 14,00 Děkujeme za pochopení.

více


Den otevřených dveří 21. 6. 2018 21.06.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 21. června 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 12. 7. 2018 12.07.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 12. července 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 30. 8. 2018 30.08.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 30. srpna 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Letní provoz na Studijním oddělení 28.06.2018

V době prázdnin (2.7. – 24.8. 2018) je návštěva studijního oddělení možná pouze po předchozí domluvě s příslušnou referentkou. Děkujeme za pochopení

více


Putování VŠH do království Veltlínů 10.07.2018

Vysoká škola hotelová putovala za vínem Dolního Rakouska. Navštívili jsme vinařství a vinice v podoblastech Weinviertel, Wachau a Wagram. V krajině, kterou se hrdě vine řeka Dunaj, jsme ochutnávali vína 6 významných vinařství, která jen potvrzovala, že milovníci Veltlínů a Ryzlinků se tu…

více


Den otevřených dveří 13. 9. 2018 31.08.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 13. září 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Rozvrhy jsou venku :) 31.08.2018

Milí studenti, za chvíli nám začíná semestr a naše kolegyně byla přes prázdniny pilná a připravila pro studenty rozvrhy na zimní semestr pro akademický rok 2018/2019. Rozvrhy 1. ročníků BC, MGR prezenční formy studia ZS 2018/2019 Rozvrhy 1. ročníků BC, MGR kombinované formy studia – I.…

více


Den otevřených dvěrí 25. 10. 2018 25.10.2018

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 25. října 2018 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Mezinárodní konference na VŠH 24.09.2018

Vysoká škola hotelová v Praze se společně s EIASM (The European Institute for Advanced Studies in Management) podílela na přípravě a realizaci osmého ročníku významné mezinárodní konference zaměřené na aktuální témata cestovního ruchu a hotelnictví. Konference se ve dnech 20. a 21. září…

více


Návštěva ze Singapuru 25.09.2018

VŠH navštívila 17.9. tříčlenná delegace z Nanyang Potytechnic ze Singapuru. Hosté si prohlédli prostory školy a jednali s vedoucí zahraničního oddělení o možnostech spolupráce mezi oběma institucemi.

více


Den otevřených dveří 9. 1. 2019 09.01.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 9. ledna 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Promoce absolventů VŠH - 21. 11. 2018 21.11.2018

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve středu dne 21. listopadu 2018v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7) dle následujícího rozpisu 10:00 hod. bakalářské prezenční studium (všechny obory) bakalářské…

více


Imatrikulace studentů 1. ročníků - 8.11.2018 08.11.2018

Ve čtvrtek dne 8. listopadu 2018 ve 12,30 hod. se v malé aule VŠH koná imatrikulace studentů kombinované formy 1. ročníku bakalářského studia HotelnictvíCestovní ruchMarketing ve službách 11,30 -12,00 hod. prezence, chodba 1. patro Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci…

více


Výběrové řízení na studijní pobyty - 13. 11. 2018 13.11.2018

Výběrové řízení na letní semestr - studijní pobyty programu Erasmus + na akademický rok 2018 /2019 se koná 13.11.2018 od 13:30 hod. v místnosti č. 005. Kritéria výběru jsou k dispozici v informačním systému VŠH.

více


Festival českého jídla na náměstí Republiky v Praze 30.10.2018

Vysoká škola hotelová v Praze se ve dnech 26. – 28. října 2018 podílela na realizaci oslav 100 let republiky, a to organizací Festivalu českého jídla na náměstí Republiky v Praze. Pod patronací VŠH zde několik gastronomických společností včetně VŠHprezentovalo a nabízelo tradiční české…

více


Imatrikulace studentů 1. ročníků - 21. 11. 2018 21.11.2018

Ve středu dne 21. listopadu 2018 se konají v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5 - 7) imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia dle následujícího rozpisu: 12:00 - 12:45 hod. prezence 13:15 hod. imatrikulace bakalářského prezenčního studia:…

více


Studenti IHM navštívili agenturu CzechTourism 15.11.2018

Studenti IHM navštívili agenturu CzechTourism Studenti prvního semestru v prezenčním bakalářském studijním programu v AJ - Hospitality Management navštívili ČCCR „CzechTourism“. Byli podrobně seznámeni s činností a strategií prezentace ČR na domácím a zahraničním trhu. Rovněž byla věnována…

více


VŠH hostila valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 15.11.2018

VŠH hostila valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR V úterý 13. listopadu hostila Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) valnou hromadu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Prezidentem SOCR ČR je Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády…

více


Vysoká škola hotelová v Praze získala titul Škola roku 2018 26.11.2018

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) získala prestižní titul Škola roku 2018 od Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR). Výroční cena byla předána v rámci 13. Konference AHR ČR na slavnostním galavečeru v pátek 23. listopadu v reprezentativních prostorách Divadla Antonína…

více


VŠH hostila profesorku z partnerské školy ve Finsku 13.12.2018

Začátkem prosince naše škola hostila kolegyni z partnerské školy ve Finsku Saimaa University of Applied Sciences. Univerzita Saimaa je moderní státní vysoká škola, zaměřená na aplikované studijní obory (technické, sociální péče, hotelnictví aj.). Celkový počet studentů je 3000 (z toho 450…

více


Studentská anketa 23.12.2018

Anketa je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Proběhne formou elektronického dotazníku v IS VŠH, jež bude obsahovat pět základních otázek. Cílem předmětové ankety je zjistit míru spokojenosti studentů s výukou předmětu, názory studentů na danou výuku včetně pedagogického…

více


Listopad z pohledu studentského senátu 23.12.2018

Listopad na VŠH začal z pohledu studentského senátu velmi výjimečným setkáním a to ambassadorem značky skvělého rumu HAVANA CLUB, kterým je Jakub Vinš. Havana Club je jeden z celosvětově nejprodávanějších rumů s dlouhou tradicí a historií, která se začala psát na krásné Kubě. Bylo nám proto…

více


Studenti z IHM navštívili Hostel/Hotel Miss Sophie 02.01.2019

Studenti Business Economics, kteří v současné době absolvují výuku 5. semestru bakalářského programu Hospitality Management, který studují v angličtině, byli během podzimu na exkurzi v Hostelu/Hotelu Miss Sophie, který se nachází v Praze 2. Tato společnost, která provozuje Hostel a Hotel,…

více


Den otevřených dveří 6. 2. 2019 06.02.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 6. února 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Studenti VŠH navštívili White Circus Catering 15.01.2019

Studenti druhého ročníku anglického programu hotelnictví společně s Ing. Svobodovou se zúčastnili exkurze v cateringové firmě White Circus, patřící pod Ambiente kde se zaměřují především na fermentaci. Ukázali nám jak připravují například Kimchi, Kombuchu nebo Tibetskou houbu. Šéfkuchař Jan…

více


Erasmus podle studentů VŠH 23.01.2019

ERASMUS - THD - European Campus Rottal-Inn Pfarrkirchen Chceli by sme Vám predstaviť školu s názvom THD - European Campus Rottal-Inn Pfarrkirchen, ktorú ponúka Vysoká škola hotelová v Prahe ako výmenný program Erasmus. Sme študentky magisterského ročníka a už zmienenú školu sme osobne…

více


Prosinec z pohledu studentského senátu VŠH 30.01.2019

Začátek prosince se nesl na VŠH ve sportovním duchu. Studentský senát pořádal tradiční Mikulášský volejbal, který se konal ve středu 5. 12. 2018. Celá akce byla velmi příjemná a vítězné týmy si odnesli diplom, pohár a zajímavé ceny. Ve stejný den se na VŠH konala také akce, která se…

více


Den otevřených dveří 26. 3. 2019 26.03.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme v úterý 26. března 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze.Tento den na VŠH…

více


Výběrové řízení na letní pracovní pobyty programu Erasmus+ 14.03.2019

Výběrové řízení na letní pracovní pobyty programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 se koná 14. 3. 2019 od 9:30 hodin v salonku 403. Výběrového řízení se musí účastnit i budoucí letošní absolventi, kteří předpokládají svůj výjezd na stáž pod Konsorciem Educa o.p.s.)

více


Den otevřených dveří 13. 3. 2019 13.03.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 13. března 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Ochutnejte VŠH + Job Fair 03.03.2019

Dne 28. 2. 2019 se na Vysoké škole hotelové v Praze konala akce s názvem: Ochutnejte VŠH, aneb zažij den vysokoškoláka s tématem Oheň&Led, která je primárně určena pro studenty maturitních ročníků, pro absolventy vyšších odborných škol, učitele a výchovné poradce. Pro studenty byla…

více


Setkání se zástupci vedení Ningbo University 16.03.2019

Zástupce Vysoké školy hotelové v Praze, prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. se 14. března 2019 na oficiální pozvání setkal se zástupci vedení Ningbo University na východě Číny, aby jednal o spolupráci Vysoké školy hotelové v Praze a této univerzity sídlící ve…

více


Den otevřených dveří 11. 4. 2019 11.04.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 11. dubna 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Odborná exkurze studentů VŠH do Luhačovic 26.03.2019

Studenti Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) studující obory zaměřené na hotelnictví, lázeňství a cestovní ruch, se v pondělí 18. března zúčastnili odborné exkurze do největších moravských lázní Luhačovic a navštívili objekty spravované společností Lázně Luhačovice, a.s. Po cestě vlakem z…

více


Rektor VŠH docent Vinš oceněn Medailí MŠMT 1. stupně 28.03.2019

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., se rozhodl ocenit příkladnou pedagogickou činnost doc. Ing. Václava Vinše, CSc., rektora Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. (VŠH), udělením nejvyššího resortního vyznamenání Medaile Ministerstva školství, mládeže a…

více


Den otevřených dveří 15. 5. 2019 15.05.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 15. května 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 19. 6. 2019 19.06.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 19. června 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 11. 7. 2019 11.07.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 11. července 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


13 mezinárodní týden na univerzitě Europeia v Lisabonu 05.04.2019

Letos v březnu se v portugalském Lisabonu uskutečnil 13. mezinárodní týden s bohatým přednáškovým programem. Události jsem se zúčastnila už podruhé a stálo to za to. Velmi ráda na celý týden vzpomínám. Program zahrnoval prezentace, prohlídky univerzitních kampusů (tři jsou v Lisabonu a jeden…

více


SDĚLENÍ - Havárie vody na VŠH 16.04.2019

V Praze dne 15. dubna 2019 OZNÁMENÍ Informace ke kvalitě pitné vody v objektu Svídnická 506, 181 00 Praha 8 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 4. dubna 2019 byla provedena oprava části vodovodního řadu v objektu ve Svídnické ulici 506, Praha 8. Následně došlo k výraznému zhoršení…

více


Přednáška na téma Bringing a brand to life na VŠH 15.04.2019

Bringing a brand to life. To byl název přednášky marketingového ředitele společnosti Four Seasons Hotel Prague pana Andrease Schustera, který již potřetí navštívil půdu Vysoké školy hotelové v Praze. Tentokrát v doprovodu learning and development manažerky paní Petry Kubínové, která…

více


Výzkumný projekt Kulturní tradice českého rybářství 17.04.2019

VŠH se již druhým rokem podílí na řešení národního výzkumného projektu Kulturní tradice českého rybářství, v rámci kterého se zabývá především tradicemi a současností rybí gastronomie a cestovního ruchu spojeného s rybářstvím a rybníkářstvím. V rámci první etapy projektu realizovali…

více


Studenti VŠH zavítali v rámci exkurze do Čelákovic 24.04.2019

Studenti navazujícího magisterského stupně studia navštěvující obor, resp. specializaci Management hotelnictví a lázeňství zavítali v pondělí 15. dubna v rámci odborné exkurze do Čelákovic. Během návštěvy dvanáctitisícového města byli informováni o činnosti orgánů veřejné správy i o…

více


„Keep the customer at the center of everything you do!“ 25.04.2019

Booking.com je jedním z portálů, který zná téměř každý, kdo alespoň trošku cestuje. Málokdo ale ví, že veškerou podporu nejen hoteliérů, ale i hostů, tvoří v ČR necelá třicítka zaměstnanců. Kdo nejvíce rezervuje na Booking.com, kdo utrácí nejvíce a kdo naopak rezervuje ty nejdelší pobyty? O…

více


Studentská anketa 29.04.2019

Anketa je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Proběhne formou elektronického dotazníku v IS VŠH, jež bude obsahovat pět základních otázek. Cílem předmětové ankety je zjistit míru spokojenosti studentů s výukou předmětu, názory studentů na danou výuku včetně pedagogického…

více


AHR ČR a VŠH uspořádaly workshop pro zástupce odborných škol 02.05.2019

V úterý 23. dubna se na půdě soukromé Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) uskutečnil workshop pro zástupce odborných škol organizovaný Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). Více než 50 účastníků diskutovalo o aktuálních problémech spojených se vzděláváním v oborech zaměřených na…

více


Promoce absolventů VŠH - 26. 6. 2019 26.06.2019

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se konají ve středu dne 26. června 2019v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7)dle následujícího rozpisu 9:30 hod. bakalářské prezenční studium obor Hotelnictví - prezence 8:30 - 9:00…

více


Studentská vědecká odborná činnost na VŠH 16.05.2019

V úterý 7. května se na Vysoké škole hotelové konala soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), a to v tematických sekcích zaměřených na hotelnictví a cestovní ruch. Porota sestávající z odborníků z Vysoké školy hotelové, Univerzity Hradec Králové a vybraných hotelových společností…

více


Prohlídka hlavního města Prahy 17.05.2019

První ročník anglicky vyučovaného oboru Hospitality Management měl tu příležitost zúčastnit se prohlídky hlavního města Prahy pod vedením paní Novákové z Prague City Tourism. Prvně nám paní průvodkyně sdělila zajímavé informace, co je potřeba splnit v případě zájmu o průvodcovskou činnost,…

více


International Days 17.05.2019

Od 6. do 10. května 2019 se v belgických městech Verviers a Liège konaly International Days pod záštitou Haute École Charlemagne, a to pro vysokoškolské pracovníky i odborníky z praxe z celé Evropy. Českou republiku reprezentovali Ing. Jiří Zelený, Ing. Zbyněk Vinš a Ing. Karolina…

více


Budoucnost Revenue Managementu – personalizovaná cena 21.05.2019

Prof. Jean-Pierre van der Rest, Ph.D. Jak, komu, kdy a hlavně za kolik prodávat jsou základní otázky, na které jsme přímo nebo nepřímo hledali a nalézali odpovědi při přednášce hostujícího profesora Jean-Pierre van der Resta, Ph.D. ze slavné holandské Leiden University. Tvorba ceny je…

více


Jíst, meditovat, milovat 28.05.2019

Dne 30. 4. 2019 proběhla na VŠH akce Promítání filmu Jíst, meditovat, milovat, kterou uspořádali studenti 2. ročníku bakalářského studia. Promítání bylo spojeno s osmi-chodovou degustací italských pokrmů, doplněnou o výběr českých vín. Celé menu bylo inspirováno samotným filmem s cílem…

více


VŠH je v kontaktu s Policií ČR ve věci možného útoku střelcem 24.06.2019

Aktualizováno: Na základě oficiálního sdělení Policie ČR byla veškerá bezpečnostní opatření a doporučení ukončena s účinností k 24. 6. 2019 v 16.00 hod. Výhrůžka se vztahovala ke konkrétnímu času, který již uplynul. V případu bylo zahájeno trestní řízení kvůli šíření poplašné zprávy. V…

více


Den otevřených dveří 29. 08. 2019 29.08.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 29. srpna 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 05. 09. 2019 05.09.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 05. září 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 24. 10. 2019 24.10.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 24. října 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 21. 11. 2019 21.11.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 21. listopadu 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 03. 12. 2019 03.12.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme v úterý 03. prosince 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 12. 12. 2019 12.12.2019

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 12. prosince 2019 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Prázdninový provoz VŠH 01.07.2019

Od pondělí 8. 7. do pátku 23. 8. 2019 je budova Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) pro veřejnost zcela uzavřena! Návštěva studijního oddělení VŠH je možná v termínu od 1. 7. do 23. 8. 2019 pouze na základě předchozí domluvy s konkrétní studijní referentkou. Kontakt na studijní referentky…

více


VŠH uzavřela spolupráci s Varna University of Management 05.08.2019

Ve dnech 27.–30. června uskutečnili zástupci Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) zahraniční pracovní cestu do Bulharska. Mezi VŠH a Varna University of Management byla podepsána smlouva o spolupráci v rámci programu Erasmus+. Pracovní cesty se zúčastnili prorektor pro studium PhDr. Jan…

více


Den otevřených dveří 09. 01. 2020 09.01.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 09. ledna 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 21. 01. 2020 21.01.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme v úterý 21. ledna 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 06. 02. 2020 06.02.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 06. února 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 20. 02. 2020 20.02.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 20. února 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 11. 03. 2020 11.03.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 11. března 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 13. 05. 2020 13.05.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve středu 13. května 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 18. 06. 2020 18.06.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 18. června 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 14. 07. 2020 14.07.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme v úterý 14. července 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Den otevřených dveří 27. 08. 2020 27.08.2020

Zajímá vás, jak vypadají prostory Vysoké školy hotelové v Praze? Chcete poznat prostředí, ve kterém probíhá výuka, a dozvědět se více informací o možnostech studia osobně? Pak se na vás těšíme ve čtvrtek 27. srpna 2020 na Dni otevřených dveří Vysoké školy hotelové v Praze. PROGRAM…

více


Rozvrhy na zimní semestr 20.08.2019

Milí studenti, za chvíli nám bude začínat nový akademický rok 2019/2020 a postupně pro Vás budou připraveny rozvrhy. Kombinované studium (Bc.) - 1. soustředění 16. 9. - 20. 9. 2019:1. ročník:HotelnictvíCestovní ruchMarketing ve službáchCestovní ruch - studium po VOŠ Kombinované studium…

více


Návštěva delegace z partnerské Ningbo University 05.09.2019

Předposlední srpnový týden navštívila Českou republiku delegace z partnerské Ningbo University nacházející se v devíti milionovém městě Ningbo ležícím na východním pobřeží Číny necelé 2 hodiny vlakem jižně od Shanghaie. Delegace sestávající z prorektora pro master a Ph.D. programy, děkana…

více


Exkurze do Břevnovského kláštera 11.09.2019

Dne 16.5.2019 se první ročník bakalářského studia oboru Hospitality Management společně s Ing. Darinou Svobodovou, zúčastnil exkurze do Břevnovského kláštera. Jedná se o nejstarší benediktínský klášter v České republice, který má nejstarší tradici ve výrobě piva u nás. Byla pro nás…

více


VŠH hostí žáky ze 4 středních gastronomických škol 17.09.2019

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH), jako profesně zaměřená vysoká škola působící v oborech hotelnictví, gastronomie, lázeňství, cestovního ruchu a marketingu, klade stále větší důraz na spolupráci s praxí. Jedním z výstupů je i spolupráce při realizaci projektu na podporu vzdělávání v oboru…

více


Promoce absolventů VŠH - 31. 10. 2019 31.10.2019

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se budou konat ve čtvrtek dne 31. října 2019 v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5) dle následujícího rozpisu 10:00 hod. bakalářské prezenční studium (všechny obory)…

více


Na VŠH se konalo setkání zástupců organizací destinačního managementu 17.09.2019

Ve středu 11. září se uskutečnila na půdě Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) focusgroup se zástupci organizací destinačního managementu v rámci řešení projektu „Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E“. Projekt smluvního výzkumu řeší od 15. března do 18. října VŠH…

více


Rozvrhy na zimní semestr 17.09.2019

Milí studenti, za chvíli nám bude začínat nový akademický rok 2019/2020 a postupně pro Vás budou připraveny rozvrhy. Kombinované studium (Bc.) - 1. soustředění 16. 9. - 20. 9. 2019:1. ročník:HotelnictvíCestovní ruchMarketing ve službáchCestovní ruch - studium po VOŠ Kombinované studium…

více


Zahájení výuky se studenty z programu Erasmus 27.09.2019

V tomto týdnu VŠH zahájila výuku v zimním semestru a jako každoročně, k nám dorazili i zahraniční studenti z programu Erasmus z našich partnerských univerzit. Ve čtvrtek 26. 9. 2019 jsme jim uspořádali uvítací akci, které se zúčastnili spolu se studenty Policejní akademie ČR. Na…

více


FOOD CARVING 30.09.2019

2 DENNÍ ZÁKLADNÍ KURZ Datum: 28. - 29. listopadu 2019 Místo konání: Vysoká škola hotelová v Praze 8 Časový harmonogram: 28. 11.: 8.30 - 17.00 29. 11.: 7.15…

více


Imatrikulace studentů VŠH - 31. 10. 2019 31.10.2019

Ve čtvrtek dne 31. října 2019 se konají v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5 - 7) imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia dle následujícího rozpisu Hotelnictví: 12:00 - 12:45 hod. prezence 13:15 hod.…

více


Vlastní značka kávy VŠH S[cool] coffee představena 10.10.2019

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách kavárny RevPAR Café slavnostně představena nově připravená káva Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) s názvem S[cool] coffee. Prezentaci nové značky kávy provedl jednatel VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., a hlavní iniciátor a koordinátor celé akce David…

více


Ochutnejte VŠH, aneb zažij den vysokoškoláka! 03.12.2019

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) organizuje každý semestr pro zájemce o studium na vysoké škole akci s názvem „Ochutnejte VŠH, aneb zažij den vysokoškoláka!“. Akce má za úkol představit naši školu, seznámit s akademickým prostředím profesní vysoké školy, navštívit výuku jednotlivých…

více


Během čtvrt roku dokončeno řešení 4 výzkumných projektů 05.11.2019

Od srpna do října 2019 dokončila Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) řešení čtyř projektů smluvního výzkumu. Tematické zaměření projektů odpovídá profilaci profesně zaměřených studijních programů na hotelnictví, gastronomii, cestovní ruch, lázeňství a marketing. Na základě zadání Asociace…

více


René Beauchamp: při prodeji vždy jednejte narovinu 18.11.2019

Umění prodeje – to byl název přednášky zkušeného manažera René Beauchampa, který tak uskutečnil svoji druhou přednášku na Vysoké škole hotelové. Přednáška byla postavena primárně na jeho mnoholetých zkušenostech, které spojil zejména s hotelem Four Seasons. A co je pro úspěšný prodej…

více


Návštěva partnerské školy I.E.S. Universidad Laboral ve Španělsku 09.12.2019

V září navštivila naše lektorka Christine McConnell naši partnerskou školu I.E.S. Universidad Laboral ve Španělsku. Účastnila se programu Erasmus pro učitele a přednášela o udržitelném cestovním ruchu studentům oboru hotelnictví ve španělštině, studentům z lekcí angličtiny a nejmladším…

více


Exkurze studentů VŠH do SIA RESTAURANT 18.12.2019

20. listopadu studenti 3. ročníku bakalářského studia oboru hotelnictví v anglickém jazyce společně s Ing. Svobodovou navštívili asijskou restauraci Sia, aby si zde už tradičně třetím rokem společně užili a vychutnali degustační večeři. Asijské menu restaurace Sia vychází z tradičních…

více


Exkurze s výtečnou večeří v restauraci Brasileiro 18.12.2019

Studenti prvního ročníku IHM se nedávno zúčastnili exkurze skombinovanou se skvělou večeří v restauraci Brasileiro ve Slovanském domě. Setkali jsme se před restaurací a pokračovali dovnitř společně jako skupina 12ti lidí. Stůl byl pro nás již připraven a manažer restaurace nás mile uvítal…

více


Studenti Hospitality Management navštívili restauraci U Matěje 18.12.2019

Dne 5.12.2019 studenti druhého ročníku oboru Hospitality Management vyučovaném v anglickém jazyce navštívili restauraci U Matěje. Nachází se na Praze 6 a jejím majitelem je jeden z nejvýznamnějších kuchařů České republiky Jan Punčochář. Restaurace je nově otevřena od května 2019 a zaměřuje…

více


Zahraniční učitelská mobilita Erasmus+ na ECRI v Pfarrkirchenu 30.12.2019

Ve dnech 16. – 20. prosince 2019 se vedoucí katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) Petr Studnička zúčastnil zahraniční učitelské mobility v rámci programu Erasmus+ na Vysoké škole technické Deggendorf (Deggendorf Institute of Technology, DIT). Jednou z jejích poboček je…

více


Zahraniční zaměstnanecká mobilita Eramus+ v HAD v Drážďanech 21.01.2020

Zahraniční zaměstnanecká mobilita Eramus+ v HAD v Drážďanech. V minulém týdnu 15. - 17. ledna navštívila kampus partnerské Hotelové akademie v Drážďanech vedoucí zahraničního oddělení VŠH Ing. Zuzana Roldánová MSc. Škola patří pod SRH Hochschule Belin s hlavním kampusem v Berlíně a…

více


Na VŠH bude dne 13. 2. 2020 zasedat Česká konference rektorů 13.02.2020

Péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. (VŠH) bude zabezpečeno ve čtvrtek dne 13. února v prostorách školy 154. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) a jejích komor. Účast potvrdil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., a rovněž dva náměstci…

více


Zažij den vysokoškoláka! 02.02.2020

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) organizuje každý semestr pro zájemce o studium na vysoké škole akci s názvem „Ochutnejte VŠH, aneb zažij den vysokoškoláka!“. Akce má za úkol představit naši školu, seznámit s akademickým prostředím profesní vysoké školy, navštívit výuku jednotlivých…

více


Informace k potenciální nákaze koronavirem2019-nCoV na území hl. m. Prahy 05.02.2020

Magistrát hl. m. Prahy i Česká konference rektorů poskytly vysokým školám na území hlavního města Prahy informace k potenciální nákaze koronavirem 2019-nCoV, které tímto předáváme zaměstnancům a studentům Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH). Magistrát hl. m. Prahy soustřeďuje všechny…

více


Na VŠH se uskutečnilo výroční v pořadí 154. zasedání Pléna ČKR 18.02.2020

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) byla hostitelem 154. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR), které se v jejích prostorách uskutečnilo ve čtvrtek dne 13. února. Části jednání rektorů veřejných, státních a soukromých vysokých škol se na půdě školy zúčastnil i ministr školství,…

více


Covid-19 02.03.2020

Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP) vydala odborné stanovisko týkající se návratu studentů z oblastí, kde je prokázáno šíření koronavirové infekce Covid-19, především z Itálie. Seznam oblastí je zveřejněn na https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov.…

více


OPATŘENÍ VŠH v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR 12.03.2020

Platná od 12. 3. 2020 14:00 hod. po dobu 30 dnů Smyslem usnesení vlády ČR je omezit pokud možno v co nejvyšší míře shromažďování osob v zájmu ochrany veřejného zdraví. Proto se apeluje na vysoké školy, aby opatření plynoucí z usnesení vlády realizovaly v maximální možné míře při…

více


Přijímací řízení na VŠH pokračuje 25.03.2020

V Praze dne 25. března 2020 Přijímací řízení na VŠH pokračuje Přes složitou situaci způsobenou šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 pokračuje nadále přijímací řízení na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH). Všem zájemcům a uchazečům o studium na VŠH s radostí…

více