Média

Na následujících odkazech ke stažení najdete podklady a definice značky, základní varianty včetně jazykových mutací, barevného provedení a ochranných zón a minimální velikostí s přihlédnutím na použitelnost. Přiložené jsou i informace o použitých fontech a základních tiskovinách a merkantilu.

Upozornění:
Logo Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. smí být použito včetně výjimek použití pouze po předchozím písemném souhlasu, který je třeba si vyžádat.

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.