Média

Na následujících odkazech ke stažení najdete podklady a definice značky, základní varianty včetně jazykových mutací, barevného provedení a ochranných zón a minimální velikostí s přihlédnutím na použitelnost. Přiložené jsou i informace o použitých fontech a základních tiskovinách a merkantilu.

Upozornění:
Logo Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. smí být použito včetně výjimek pouze po předchozím písemném souhlasu, který je třeba si vyžádat.