VŠH uspořádala gastronomickou akci Kulinářství v období první republiky

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) ve spolupráci s První soukromou hotelovou školou a za podpory Studentského senátu VŠH uspořádala ve středu 16. května v areálu školy ve Svídnické ulici v městské části Praha 8 gastronomickou akci Kulinářství v období první republiky. Akce se konala u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu v rámci projektu Společné století.

Gastronomická akce byla organizována za podpory České centrály cestovního ruchu-CzechTourism a projektu Czech Specials pod záštitou starosty městské části Praha 8 Romana Petruse. „Cílem akce bylo připomenout dobová jídla a nápoje, které byly konzumovány v období první republiky. Hosté mohli ochutnat pražskou omeletu, bramborový závin s uzeným masem a červeným zelím, roastbeef s bramborami a domácí majonézou nebo švestkové knedlíky z bramborového těsta sypané mákem. Nechyběly míšené nápoje a destiláty z doby první republiky,“ charakterizoval událost Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví VŠH.

Jídla a nápoje byly připravovány ve spolupráci se studenty vysoké školy a jejich ceny se pohybovaly v rozmezí 30 až 90 korun československých. Touto dobovou měnou platili hosté v průběhu akce za jejich konzumaci,“ uvedli Ing. Zbyněk Vinš a Ing. Jiří Zelený, odborní asistenti katedry hotelnictví VŠH. Žáci střední školy pod vedením vyučující gastronomických předmětů Ing. Heleny Buřičové připravili vařený chřest s lanýžovým máslem, škvarkovou pomazánku s chlebem nebo švestkový koláč sypaný mákem.

Tajemnice katedry hotelnictví VŠH Ing. Blanka Zimáková ve spolupráci s PaedDr. Václavem Šmídem ze Střední školy hotelnictví a gastronomie v pražských Klánovicích připravili tradiční prvorepublikovou tabuli s dobovými jídelními lístky a inventářem z období 20. a 30. let minulého století.

VŠH je spoluřešitelem dvou výzkumných projektů Ministerstva kultury v rámci programu Národní a kulturní identity. „Jde o projekty Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě a především Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace,“ konstatuje za VŠH, která je výzkumnou organizací v registru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor VŠH pro výzkum a spolupráci s praxí. Během akce se uskutečnila porada řešitelského týmu projektu zaměřeného na kulinární dědictví.

Na akci vystoupila zástupkyně Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Irena Vlčková, předseda vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Pavel Hlinka nebo starostové městské části Praha 8 Roman Petrus, města Čelákovic Ing. Josef Pátek a městyse Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach, MBA.

Charitativní rozměr akce byl zajištěn prezentací projektu Stůl pro jednoho pod záštitou neziskové organizace Naděje a Dominiky Farkasové, která je absolventkou VŠH a zároveň iniciátorkou a koordinátorkou projektu. Projekt je zaměřen na podporu lidí bez střechy nad hlavou s cílem zamezit hladovění a pomoci jejich opětovnému sociálnímu začlenění.

Prvorepubliková prezentace dobových jídel a nápojů navazuje na tematicky zaměřené akce z předchozích dvou let, které VŠH pořádala. V roce 2016 bylo připomenuto 700. výročí narození krále českého a císaře římského Karla IV. a v roce 2017 v rámci národních oslav se uskutečnilo hodování v období baroka. V příštím roce uspořádá VŠH ve středu 15. května 2019 gastronomickou akci Retrogastronomie, aneb 30 let od sametové revoluce, jejíž součástí budou i oslavy 20. výročí založení VŠH.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie