VŠH uspořádala gastronomickou akci Kulinářství v období první republiky

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) ve spolupráci s První soukromou hotelovou školou a za podpory Studentského senátu VŠH uspořádala ve středu 16. května v areálu školy ve Svídnické ulici v městské části Praha 8 gastronomickou akci Kulinářství v období první republiky. Akce se konala u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu v rámci projektu Společné století.

Gastronomická akce byla organizována za podpory České centrály cestovního ruchu-CzechTourism a projektu Czech Specials pod záštitou starosty městské části Praha 8 Romana Petruse. „Cílem akce bylo připomenout dobová jídla a nápoje, které byly konzumovány v období první republiky. Hosté mohli ochutnat pražskou omeletu, bramborový závin s uzeným masem a červeným zelím, roastbeef s bramborami a domácí majonézou nebo švestkové knedlíky z bramborového těsta sypané mákem. Nechyběly míšené nápoje a destiláty z doby první republiky,“ charakterizoval událost Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví VŠH.

Jídla a nápoje byly připravovány ve spolupráci se studenty vysoké školy a jejich ceny se pohybovaly v rozmezí 30 až 90 korun československých. Touto dobovou měnou platili hosté v průběhu akce za jejich konzumaci,“ uvedli Ing. Zbyněk Vinš a Ing. Jiří Zelený, odborní asistenti katedry hotelnictví VŠH. Žáci střední školy pod vedením vyučující gastronomických předmětů Ing. Heleny Buřičové připravili vařený chřest s lanýžovým máslem, škvarkovou pomazánku s chlebem nebo švestkový koláč sypaný mákem.

Tajemnice katedry hotelnictví VŠH Ing. Blanka Zimáková ve spolupráci s PaedDr. Václavem Šmídem ze Střední školy hotelnictví a gastronomie v pražských Klánovicích připravili tradiční prvorepublikovou tabuli s dobovými jídelními lístky a inventářem z období 20. a 30. let minulého století.

VŠH je spoluřešitelem dvou výzkumných projektů Ministerstva kultury v rámci programu Národní a kulturní identity. „Jde o projekty Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě a především Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace,“ konstatuje za VŠH, která je výzkumnou organizací v registru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor VŠH pro výzkum a spolupráci s praxí. Během akce se uskutečnila porada řešitelského týmu projektu zaměřeného na kulinární dědictví.

Na akci vystoupila zástupkyně Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Irena Vlčková, předseda vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Pavel Hlinka nebo starostové městské části Praha 8 Roman Petrus, města Čelákovic Ing. Josef Pátek a městyse Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach, MBA.

Charitativní rozměr akce byl zajištěn prezentací projektu Stůl pro jednoho pod záštitou neziskové organizace Naděje a Dominiky Farkasové, která je absolventkou VŠH a zároveň iniciátorkou a koordinátorkou projektu. Projekt je zaměřen na podporu lidí bez střechy nad hlavou s cílem zamezit hladovění a pomoci jejich opětovnému sociálnímu začlenění.

Prvorepubliková prezentace dobových jídel a nápojů navazuje na tematicky zaměřené akce z předchozích dvou let, které VŠH pořádala. V roce 2016 bylo připomenuto 700. výročí narození krále českého a císaře římského Karla IV. a v roce 2017 v rámci národních oslav se uskutečnilo hodování v období baroka. V příštím roce uspořádá VŠH ve středu 15. května 2019 gastronomickou akci Retrogastronomie, aneb 30 let od sametové revoluce, jejíž součástí budou i oslavy 20. výročí založení VŠH.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.