VŠH uzavřela spolupráci s Varna University of Management

Ve dnech 27.–30. června uskutečnili zástupci Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) zahraniční pracovní cestu do Bulharska. Mezi VŠH a Varna University of Management byla podepsána smlouva o spolupráci v rámci programu Erasmus+.

Pracovní cesty se zúčastnili prorektor pro studium PhDr. Jan Máče, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., a vedoucí katedry hotelnictví Ing. Petr Studnička, PhD. Během čtyřdenního pobytu navštívili zástupci VŠH pobočky bulharské vysoké školy ve Varně a Dobriči, rovněž navštívili zařízení v rámci přímořského resortu v Albeně. Nechyběla výuková část ani setkání se studenty z Indie v rámci MBA programu.

Výuka v Bulharsku na soukromé vysoké škole je zabezpečována jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském stupni studia a je zaměřena mimo jiných i na cestovní ruch a kulinářské umění. Bulharská vysokoškolská instituce poskytuje stejně jako VŠH vzdělání více než 20 let.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie