Vysoká škola hotelová organizuje 3. ročník soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti

 

Vysoká škola hotelová (VŠH) organizuje 3. ročník soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Soutěž, její pravidla i každoroční upřesnění sekcí vyhlašuje rektor VŠH. Jedním z hlavních cílů soutěže je podpora tvůrčích typů studentů, jenž mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost a motivovat je k dalšímu působení v této oblasti.

Třetí ročník soutěže se uskuteční v úterý 18. dubna 2017 na Vysoké škole hotelové.

V roce 2017 se soutěž SVOČ bude realizovat ve dvou sekcích:

  • Hotelnictví a gastronomie
  • Cestovní ruch

Soutěže SVOČ se může zúčastnit každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského či magisterského studia na VŠH včetně studentů anglického programu HOE jak prezenční, tak kombinované formy studia. Nejlepší práce budou oceněny. Ocenění budou mít také možnost prezentovat své výsledky na 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, kterou pořádá VŠH ve středu dne 18. října 2017.

U soutěžní práce se hodnotí její všeobecný přínos, odborná úroveň a také úroveň prezentace (písemné i ústní). Do soutěže lze přihlásit originální, vlastní práce studentů VŠH. Zejména lze přihlásit semestrální, bakalářské či diplomové práce i další studentskou dosud nepublikovanou tvorbu. Přihlásit lze také kolektivní díla, pokud alespoň jeden ze spoluautorů je studentem VŠH.

Více informací naleznete sekci Věda a výzkum – SVOČ.

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí

Fotogalerie