Návštěva delegace z partnerské Ningbo University

Předposlední srpnový týden navštívila Českou republiku delegace z partnerské Ningbo University nacházející se v devíti milionovém městě Ningbo ležícím na východním pobřeží Číny necelé 2 hodiny vlakem jižně od Shanghaie.

Delegace sestávající z prorektora pro master a Ph.D. programy, děkana Sino-Evropského institutu turismu a kultury a děkana Fakulty informačních technologií navštívila v rámci svého programu Vysokou školu hotelovou v Praze, kde jednala především o možnostech výměnných programů studentů, spolupráci ve výuce, společném mezinárodním výzkumu, společné vědecké konferenci v roce 2020 zaměřené na cestovní ruch a možných společných publikacích akademických pracovníků obou vysokých škol.

V akademickém roce 2019/20 se poprvé otevírají studentům VŠH brány k několikaměsíčním studijním pobytům zaměřeným na řízení cestovního ruchu na Ningbo University. Studenti díky dohodě o vzájemných výměnách studentů neplatí na Ningbo University žádné školné, hradí si pouze náklady spojené s cestou a pobytem. Více informací podá prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí na VŠH, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Delegace dále v rámci svého doprovodného programu v ČR navštívila vinné sklepy ve Velkých Bílovicích, Lednicko-valtický areál, Prahu, město Čelákovice, zámek Hlubokou, Český Krumlov, obec Holašovice zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO a Karlovy Vary.

Vzájemná spolupráce mezi Ningbo University a VŠH je dalším krokem k posílení Sino-Evropských vzdělávacích a výzkumných aktivit, které mohou mimo jiných přispět také ke zvýšení výkonnosti a kvality systémů řízení cestovního ruchu jak na straně Číny, tak na straně jednotlivých evropských zemí.

O posilující aktivitě Sino-Evropského cestovního ruchu nemůže být poslední dobou pochyb, stejně tak jako o nemalých změnách tržního chování nejen čínských turistů. Vzájemná spolupráce tak může být jen ve prospěch obou stran.

Fotogalerie