Návštěva delegace z partnerské Ningbo University

Předposlední srpnový týden navštívila Českou republiku delegace z partnerské Ningbo University nacházející se v devíti milionovém městě Ningbo ležícím na východním pobřeží Číny necelé 2 hodiny vlakem jižně od Shanghaie.

Delegace sestávající z prorektora pro master a Ph.D. programy, děkana Sino-Evropského institutu turismu a kultury a děkana Fakulty informačních technologií navštívila v rámci svého programu Vysokou školu hotelovou v Praze, kde jednala především o možnostech výměnných programů studentů, spolupráci ve výuce, společném mezinárodním výzkumu, společné vědecké konferenci v roce 2020 zaměřené na cestovní ruch a možných společných publikacích akademických pracovníků obou vysokých škol.

V akademickém roce 2019/20 se poprvé otevírají studentům VŠH brány k několikaměsíčním studijním pobytům zaměřeným na řízení cestovního ruchu na Ningbo University. Studenti díky dohodě o vzájemných výměnách studentů neplatí na Ningbo University žádné školné, hradí si pouze náklady spojené s cestou a pobytem. Více informací podá prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí na VŠH, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Delegace dále v rámci svého doprovodného programu v ČR navštívila vinné sklepy ve Velkých Bílovicích, Lednicko-valtický areál, Prahu, město Čelákovice, zámek Hlubokou, Český Krumlov, obec Holašovice zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO a Karlovy Vary.

Vzájemná spolupráce mezi Ningbo University a VŠH je dalším krokem k posílení Sino-Evropských vzdělávacích a výzkumných aktivit, které mohou mimo jiných přispět také ke zvýšení výkonnosti a kvality systémů řízení cestovního ruchu jak na straně Číny, tak na straně jednotlivých evropských zemí.

O posilující aktivitě Sino-Evropského cestovního ruchu nemůže být poslední dobou pochyb, stejně tak jako o nemalých změnách tržního chování nejen čínských turistů. Vzájemná spolupráce tak může být jen ve prospěch obou stran.

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.