K rozhodnutí vlády České republiky ze dne 14. 4. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 14. 4. 2020 k podmínkám ukončování studia studentů vysokých škol sdělí Vysoká škola hotelová v Praze podmínky k dokončení studia pro studenty posledních ročníků, kteří chtějí skládat státní závěrečné zkoušky, nejpozději ve čtvrtek 16. 4. 2020.

Vedení VŠH se touto agendou již intenzivně zabývá. Zveřejněny budou podmínky k ukončení studia, upravené termíny v dotčených opatřeních rektora VŠH, informace k průběhu zkouškového období a skládání zápočtů a zkoušek, k odevzdávání bakalářských a diplomových prací i k formě a průběhu zápočtů, zkoušek a státních závěrečných zkoušek.

Provoz budovy školy bude nadále omezen, nicméně osobní přítomnost studentů výhradně posledních ročníků bude umožněna, rovněž budou probíhat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících. Vnímáme zároveň omezení týkající se zahraničních studentů a zabýváme se jimi. Zároveň bude nutné respektovat přísná hygienická opatření vyvolaná současnou epidemiologickou situací.

Informace budou zveřejněny rovněž v IS VŠH, zaslány do všech emailových schránek studentů VŠH a publikovány na webu VŠH www.vsh.cz. S těmito informacemi budou rovněž seznámeni akademičtí i neakademičtí pracovníci, aby byly poskytovány jednotné informace.

Současné rozvolnění se týká výhradně studentů posledních ročníků, pro studenty nižších ročníků platí nadále režim distanční formy výuky a je zakázána jejich osobní přítomnost ve vysoké škole! Informace budou těmto studentům k organizaci zkouškového období sděleny později.

Děkujeme za pochopení a prosíme o vaši trpělivost!

Ing. Petr Studnička, PhD.,
jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.