Promoce absolventů VŠH - 26. 6. 2019

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH se konají  
ve středu dne 26. června 2019
v Kongresovém sále hotelu Ambassador  (Praha 1, Václavské nám. 5–7)
dle následujícího rozpisu


9:30 hod.   bakalářské prezenční studium obor Hotelnictví 
- prezence 8:30 - 9:00 hod.

11:00 hod. bakalářské prezenční studium obory: 
Hospitality Management - výuka v AJ 
Management destinace cestovního ruchu 
Marketingové komunikace ve službách

                  bakalářské kombinované studium (všechny obory)
- prezence 9:45 - 10:30 hod.

14:00 hod. magisterské prezenční studium (všechny obory)              
                   magisterské kombinované studium (všechny obory)
- prezence 12:45 - 13:15 hod. 


Bez společenského oděvu nebude přístup na promoci umožněn.
V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být absolvent promován.