SEMINÁŘ NA TÉMA TURISMUS SE ŠPANĚLSKÝM AKCENTEM

 

Dne 24. 11. 2016 se konal v pražském hotelu EUROSTAR THALIA (španělský hotelový řetězec skupiny HOTUSA) již druhý workshop představitelů turistického sektoru zaměřeného na španělskou klientelu.

Z VŠH se setkání zúčastnily Ing. Zuzana Rodlánová, MSc., vedoucí zahraničního oddělení, a Mgr. Dagmar Lanská, vedoucí katedry jazyků. Cílem setkání, které iniciovala Španělsko-česká obchodní komora, bylo shromáždit firmy a podnikatele v příslušném turistickém průmyslu, otevřít diskusi na aktuální témata i dialog mezi veřejnými institucemi a soukromým sektorem. V úvodu workshopu přednesli své příspěvky představitelé České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, Czech Airlines, řetězce hotelů EUROSTAR Thalia a CK Dorado Tours a Canaria Travel.

Příspěvky mapovaly např. aktuální situaci v příjezdovém cestovním ruchu (španělští turisté v ČR a jejich specifika), dopravní spojení se Španělskem (např. aktuální reakce ČSA na tzv. low cost lety), nebo historii a současnost CK Canaria Travel, která se výlučně zabývá (převážně) výjezdovým cestovním ruchem na Kanárské ostrovy.

Další část workshopu byla věnována diskusím na aktuální témata (např. Airbnb, (ne)kvalitou průvodcovských služeb poskytovaných PragueFreeTour) a navazování kontaktů (networking) s cca 30 zúčastněnými zástupci firem, institucí a podnikateli. V rámci neformálních rozhovorů jsme měly možnost představit naši vysokou školu, což se setkávalo se značným zájmem účastníků; pro většinu z nich to byla první informace o existenci a činnosti Vysoké školy hotelové v Praze.

Mgr. Dagmar Lanská
vedoucí katedry jazyků

 

 

Fotogalerie