Publikace Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství byla slavnostně pokřtěna

Za účasti ředitelky odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Renaty Králové byla v pátek 13. dubna slavnostně pokřtěna odborná monografie Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství, na jejímž zpracování se podíleli akademičtí pracovníci Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) Lucie Plzáková, Petr Studnička a Šárka Tittelbachová. Publikaci o rozsahu 148 stran vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

Kniha se zabývá možným využitím finančních prostředků generovaných z místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity do rozvoje cestovního ruchu na lokální úrovni. Pozornost je rovněž věnována vzrůstajícímu vlivu sdílené ekonomiky na ubytovací služby. S využitím zahraničních zkušeností je zpracován návrh právní úpravy spočívající ve sloučení obou existujících místních poplatků do jedné peněžní dávky.

„Obce v České republice vyberou ročně z místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 320 milionů korun a z místního poplatku z ubytovací kapacity 250 milionů korun, přičemž přibližně polovina vybraného objemu připadá u obou poplatků na hlavní město Prahu,“ uvedla vedoucí autorského kolektivu publikace a odborná asistentka katedry cestovního ruchu VŠH Lucie Plzáková.

Na základě výsledků výzkumných projektů řešených VŠH a diskusí se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociací hotelů a restaurací ČR, Asociací horských středisek ČR a Svazem měst a obcí ČR iniciovala současná vláda ČR do jejího Programového prohlášení ustanovení, jehož podstatou je snaha o zefektivnění výběru místních poplatků a především sloučení místního poplatku z ubytovací kapacity s místním poplatkem za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo návrh novely zákona o místních poplatcích, kterou 4. dubna předložilo Ministerstvo financí do vnějšího meziresortního připomínkového řízení. Tato novela počítá se zavedením jednoho místního poplatku z pobytu namísto současných dvou poplatků. Předmětem poplatku je nově úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. V případě schválení novely bude maximální sazba poplatku činit 21 Kč a od roku 2021 budou moci obce tuto sazbu zvýšit až na maximálně 50 korun. Tato částka je srovnatelná se stavem v zahraničí,“ konstatoval vedoucí katedry hotelnictví a jednatel VŠH Petr Studnička.

Fotogalerie