KATEDRY

Hotelnictví

     
Funkce Jméno a příjmení Telefon Kancelář č.
Vedoucí katedry Ing. Petr Studnička, PhD. +420 283 101 176 401
Pověřený tajemník katedry  Ing. Jiří Zelený, Ph.D. +420 283 101 176 401
Tajemník pro anglický studijní program Ing. Jiří Zelený, Ph.D. +420 283 101 176 401


Cestovního ruchu

     
Poveřený vedoucí katedry Ing. Petr Studnička, PhD. +420 283 101 176 401
Tajemník katedry Ing. Jiří Zelený, Ph.D. +420 283 101 176 401


Marketingu

     
Prorektor pro kvalitu a rozvoj, vedoucí katedry doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. +420 283 101 175 027a
Pověřený tajemník katedry Ing. Štěpán Chalupa +420 283 101 179 027


Ekonomie a ekonomiky

     
Vedoucí katedry Ing. Věra Levičková, Ph.D. +420 283 101 127 015
Tajemnice katedry Ing. Eliška Smotlachová +420 283 101 140 014c


Managementu

     
Pověřený vedoucí katedry doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. +420 283 101 175 027a
Tajemník katedry Ing. Štěpán Chalupa +420 283 101 179 027


Jazyků

     
Vedoucí katedry PhDr. Romana Kratochvílová

+420 283 101 173

204a
Tajemnice katedry Mgr. Dana Kolářová, Ph.D. +420 283 101 131 203a

Finančních a účetních studií

     
 Vedoucí katedry doc. Ing. Hana Březinová, CSc.