KATEDRY

Hotelnictví

     
Funkce Jméno a příjmení Telefon Kancelář č.
Vedoucí katedry Ing. Petr Studnička, PhD. +420 283 101 176 401
Tajemnice katedry Ing. Blanka Zimáková +420 283 101 176 401
Tajemník katedry pro anglický studijní program Ing. Martin Petříček, Ph.D. +420 283 101 140 014c


Cestovního ruchu

     
Výkonný ředitel, vedoucí katedry Ing. Pavel Attl, Ph.D. +420 283 101 190 014a


Marketingu

     
Prorektor pro kvalitu a rozvoj, vedoucí katedry doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. +420 283 101 175 027a
Tajemník katedry PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA +420 283 101 113 105


Ekonomie a ekonomiky

     
Vedoucí katedry Ing. Věra Levičková, Ph.D. +420 283 101 127 015
Tajemnice katedry Ing. Eliška Smotlachová +420 283 101 140 014c


Managementu

     
Vedoucí katedry doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. +420 283 101 170 018
Tajemník katedry Ing. Jan Chromý, Ph.D. +420 283 101 124 211


Jazyků

     
Vedoucí katedry PhDr. Eva Ottová +420 283 101 172 201a
Tajemnice katedry PhDr. Romana Kratochvílová +420 283 101 173 204a

 

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.