KATEDRY

Hotelnictví

     
Funkce Jméno a příjmení Telefon Kancelář č.
Vedoucí katedry Ing. Petr Studnička, PhD. +420 283 101 176 401
Tajemnice katedry Ing. Blanka Zimáková +420 283 101 176 401
Tajemník katedry pro anglický studijní program Ing. Martin Petříček, Ph.D. +420 283 101 140 014c


Cestovního ruchu

     
Výkonný ředitel, vedoucí katedry Ing. Pavel Attl, Ph.D. +420 283 101 190 014a


Marketingu

     
Prorektor pro kvalitu a rozvoj, vedoucí katedry doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. +420 283 101 175 027a
Tajemník katedry Ing. Štěpán Chalupa +420 283 101 179 027


Ekonomie a ekonomiky

     
Vedoucí katedry Ing. Věra Levičková, Ph.D. +420 283 101 127 015
Tajemnice katedry Ing. Eliška Smotlachová +420 283 101 140 014c


Managementu

     
Vedoucí katedry doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. +420 283 101 175 027a
Tajemník katedry Ing. Štěpán Chalupa +420 283 101 179 027


Jazyků

     
Vedoucí katedry PhDr. Romana Kratochvílová

+420 283 101 173

204a
Tajemnice katedry Mgr. Dana Kolářová +420 283 101 131 203a