VINNÝ STŮL

Vinný stůl je zájmový studentský klub Vysoké školy hotelové v Praze, jehož cílem je především zvyšovat úroveň porozumění vínu. Cesta porozumění vína je cestou nejen teoretickou, ale také výrazně praktickou. Víno nelze poznat pouze z knih nebo přednášek. Víno je třeba prožívat, s vínem je třeba komunikovat. Teprve potom dokáže víno svěřit svá tajemství.

Základním elementem Vinného stolu, který spojuje veškeré účastníky, je vztah k vínu. Tento vztah ovšem bývá u každého rozdílný. Zatímco někteří přistupují k vínu především jako k nápoji, jiní vnímají zejména jeho gastronomickou úlohu. Pro některé je víno zdrojem obživy, a tudíž jej považují za obchodní komoditu, jiní se snaží proniknout do jeho tajů a odpovědět na otázky pomocí vědeckého zkoumání. Další vnímají víno jako kulturní fenomén a sociální prvek sdružující jedince z různých společenských vrstev. Jedni o víně mluví poeticky a s hlubokým cítěním, druzí zase analyticky a přesně. Pro úzkou skupinu lidí se víno stalo samotným smyslem života. Z předešlého vyplývá, že k vínu může být přistupováno nepřeberným množstvím způsobů, čemuž odpovídá i složení účastníků Vinného stolu. Právě spojování různých pohledů a prolínání odlišných stanovisek činí víno natolik zajímavým a nevyčerpatelným zdrojem pro nikdy nekončící hovory o víně - vítejte na Vinném stole!

Každý Vinný stůl je zasvěcen jiné odrůdě révy vinné nebo typu vína. Během konání Vinného stolu jeho účastníci pod vedením odborníků ochutnávají, porovnávají a hodnotí jednotlivé vzorky vína a zároveň jsou seznamováni se specifiky jejich výroby. Společně komentují rozdíly mezi dílčími vzorky, hodnotí jejich kvalitu a navrhují jejich snoubení s různými pokrmy.

Poznávání vína na Vinném stole se stalo nejen poznávací, ale také společenskou záležitostí.

3 základní podmínky účasti na Vinném stole VŠH:

  • účastník je studentem nebo absolventem VŠH,
  • účastník vkládá vzorek vína určené odrůdy na daný Vinný stůl,
  • účastník má pozitivní vztah k vínu, je ochoten poznávat nové a schopen se dále rozvíjet.
                                                  

Vinný stůl VŠH probíhá 1x měsíčně. Vedle pravidelných Vinných stolů jsou členy Vinného stolu ještě organizovány tzv. Mimořádné vinné stoly VŠH, které využívají příležitosti různých akcí vinného světa. Tak se studenti mohou například setkat přímo s konkrétními vinaři (přijeli k nám již dokonce i z vyhlášené Champagne) nebo navštívit vinné sklepy vyhlášených vinařských obcí.

Garantem a moderátorem Vinného stolu VŠH je doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. (e-mail: han@vsh.cz, tel.: +420 606 665 119).

 

 

Fotogalerie