AKTUÁLNÍ INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V SOUVISLOSTI S COVID-19

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci na území hl. m. Prahy zavede VŠH s účinností od pondělí 21. 9. 2020 distanční výuku, plně v souladu s nařízením Krajské hygienické stanice hlavního města Prahy. Výuka v zimním semestru 2020 bude zahájena distančně, bez osobní přítomnosti studentů v budově školy.

Podrobné informace k organizaci studia a provozu budovy školy byly dne 18. 9. 2020 projednány Kolegiem rektora VŠH. Kompletní informace jsou zveřejněny zde, v sekci COVID-19, část Aktuální informace, v IS VŠH a na facebooku VŠH.

Sledujte, prosím, průběžně informační kanály vysoké školy. V současné době není možné vyloučit průběžné změny v organizaci studia a provozu budovy školy s ohledem na vývoj pandemie COVID-19.

Ing. Petr Studnička, PhD., jednatel
Ing. Martin Petříček, Ph.D., rektor