Imatrikulace studentů VŠH - 31. 10. 2019

Ve čtvrtek dne 31. října 2019

se konají
v Kongresovém sále hotelu Ambassador 
(Praha 1, Václavské nám. 5 - 7)

imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia

dle následujícího rozpisu

Hotelnictví: 

12:00 - 12:45 hod.     prezence

13:15 hod.                   imatrikulace bakalářského prezenčního studia 

Hospitality Management, Cestovní ruch, Marketing ve službách:

13:30 - 14:00 hod.     prezence

14:30 hod.                   imatrikulace bakalářského prezenčního studia: 

 
Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci umožněn!! 
V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student imatrikulován!!

Výuka 1. ročníku bakalářského prezenčního studia je dne 31. 10. 2019 zrušena!