Monografie Městský cestovní ruch pokřtěna

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) hostila v pondělí 19. března Sněm Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR). V úvodu zasedání byla slavnostně pokřtěna odborná monografie Městský cestovní ruch, která je první publikací vydanou SVECR.

Na zpracování publikace se podíleli především akademičtí a vědečtí pracovníci, zabývající se aktuálními tématy cestovního ruchu. Sestavení knihy zajistili předseda Výboru SVECR doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. a členka SVECR Ing. Halina Kotíková, Ph.D. Finančně podpořila vydání publikace společnost Regata Čechy, a. s., která provozuje hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port v Doksech.

Celkem 24 autorů se podílelo na zpracování pěti tematických částí knihy. Ty jsou prezentovány na 170 stranách a jsou rozděleny na části Městské destinace cestovního ruchu, Charakter poptávky, Dopady cestovního ruchu, Vnitřní struktura nabídky a Politika cestovního ruchu. Z akademických pracovníků VŠH se na zpracování textů podíleli doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Ing. Petr Studnička, PhD., a Ing Šárka Tittelbachová, Ph.D.

„Publikace Městský cestovní ruch představuje kolektivní práci členů Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu v České republice (SVECR). Je pilotním dílem monografií v publikační řadě Aktuální témata cestovního ruchu, která chtějí členové SVECR publikovat jako výstup své výzkumné činnosti,“ uvádí se v závěru nové monografie zabývající se problematikou cestovního ruchu.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Fotogalerie