Zástupci katedry hotelnictví školili kontrolory SZPI

V úterý dne 30. června 2015 se uskutečnil v Brně odborný seminář na téma „Klamání spotřebitele v gastronomii“. Odborné přednášky pro kontrolory Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zajistili členové katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze. Spolupráci mezi oběma institucemi iniciovala tajemnice katedry hotelnictví Ing. Blanka Zimáková.

V úvodním vystoupení se Ing. Blanka Zimáková zaměřila na základní vymezení a terminologii v gastronomii. Na tuto přednášku navázalo téma klamavých praktik v gastronomii, na kterých se podílejí provozovatelé stravovacích zařízení i jejich zaměstnanci. Upozornila rovněž na aktuální problémy, které se řeší v legislativním procesu. Jedná se například o plánovaný zákaz kouření ve stravovacích provozech či zavedení elektronické evidence tržeb v oboru Ubytování, stravování a pohostinství.

Ing. Zbyněk Vinš věnoval pozornost klamavým praktikám v podobě zaměňování komodit při přípravě pokrmů, využívání konveniencí či používaným technologickým postupům. Posluchače zaujaly informace o přídatných látkách, alergenech či skladbě pokrmů na jídelním lístku, ze které lze dedukovat informace o kvalitě používaných surovin, nákladovosti i opakovaném využívání surovin při přípravě pokrmů. Ve svém vystoupení neopomenul zmínit stínovou ekonomiku či sezónní zaměstnávaní brigádníků, které ovlivňují kvalitu poskytovaných služeb.

Označování potravin se věnoval Ing. Petr Studnička, který zdůraznil, že současný systém je dlouhodobě neudržitelný. Množství používaných značek je pro běžného spotřebitele matoucí. Používá se například chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení, zaručená tradiční specialita, ekologické zemědělství, Klasa, Czech Made, Česká kvalita, Regionální potravina či Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR. Do toho připravuje v současné době Ministerstvo zemědělství ČR soutěž na nové logo „Česká potravina“, které bude výhledově užíváno pro dobrovolné označování původu zboží.

Účast téměř padesáti kontrolorů SZPI dokládá, že s nárůstem kompetencí této instituce v oboru gastronomie vzrůstá i zájem úředníků o nabytí nových vědomostí, znalostí a dovedností. V závěru semináře popřáli přednášející přítomným úspěšný přechod pod služební zákon, který je v České republice nově od 1. července 2015 platný i účinný.

Do budoucna bude pozornost věnována například zvláštnostem institucionálního stravování, zejména s ohledem na prováděcí vyhlášku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která od 1. září 2015 určí, jaké pokrmy a nápoje bude možné ve školách prodávat a jaké nikoliv.

Ing. Petr Studnička
vedoucí katedry hotelnictví

 

Fotogalerie