Chystáte se v letním semestru na Erasmus?

Uzávěrka přijímání přihlášek je 17. října 2021.
 
Na email erasmus@vsh.cz zašlete:
  • strukturované CV v anglickém jazyce, příp. jazyce země, do které chce vyjet
  • motivační dopis
  • výpis výsledků studia za poslední uzavřený semestr
  • certifikáty o příp. jazykových zkouškách