Rektor VŠH docent Vinš oceněn Medailí MŠMT 1. stupně


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., se rozhodl ocenit příkladnou pedagogickou činnost doc. Ing. Václava Vinše, CSc., rektora Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. (VŠH),  udělením nejvyššího resortního vyznamenání Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně. 

Slavnostní předání se uskutečnilo dne 28. března v budově Senátu Parlamentu České republiky. 28. březen je významným dnem, protože se v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský. Nominace byla podána u příležitosti letošního 20. výročí existence VŠH a blížícího se významného životního jubilea rektora VŠH.

Během působení doc. Vinše ve funkci rektora VŠH došlo k posilování zajištění kvality ve vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠH. Škola se soustředila na uskutečňování těch akreditovaných studijních programů a jejich oborů, které bezprostředně souvisely s jejím odborným zaměřením. Výzkumná činnost byla více orientována na potřeby odborné praxe, zvýšila se publikační činnost akademických pracovníků a VŠH se začala prezentovat jako profesně orientovaná vysoká škola. Zvýraznila se také spolupráce se studenty, a to především prostřednictvím Studentského senátu. 

VŠH byly prodlouženy akreditace všech stěžejních studijních oborů ve studijním programu Gastronomie, hotelnictví a turismus a v letech 2016–2017 probíhala příprava nových studijních programů, které byly Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství úspěšně akreditovány v květnu 2018, a výuka v nich probíhá od září loňského roku. Navíc získala VŠH statut výzkumné organizace. VŠH obdržela od Evropské komise rozhodnutí o schválení projektové žádosti na Erasmus Charter pro období 2014–2020. V prosinci 2013 získala VŠH diplom za mimořádný přínos v oblasti odborného vzdělávání od České centrály cestovního ruchu-CzechTourism a v listopadu 2018 byla oceněna VŠH titulem Škola roku 2018 Asociací hotelů a restaurací ČR.

Václav Vinš je aktivním členem České konference rektorů (ČKR) a několik let byl předsedou Komory rektorů soukromých vysokých škol (ČKR). Byl členem vědeckých rad řady veřejných vysokých škol v České republice.

V roce 2014 obdržel z rukou tehdejšího ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně rovněž zakladatel a první jednatel VŠH doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc.

Udělení medaile je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
Jménem vedení společnosti, zaměstnanců, studentů a absolventů VŠH patří rektorovi VŠH upřímné blahopřání k získání tohoto prestižního ocenění!

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Fotogalerie