Katedry cestovního ruchu a hotelnictví zasedaly u Máchova jezera

V poslední srpnový den letošního roku uskutečnili členové kateder cestovního ruchu a hotelnictví výjezdní poradu do hotelu Port v Doksech nedaleko Máchova jezera. Stěžejním tématem porady, které se zúčastnil rovněž jednatel VŠH doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., byla příprava nového akademického roku 2015/2016.

V úvodu porady byli představeni dva noví spolupracovníci katedry hotelnictví. Ing. Martin Petříček, Ph.D., je nově od 1. září tajemníkem katedry pro anglický studijní obor a Ing. Jiří Zelený se bude věnovat zejména problematice sommeliérství a barmanství.

Velká pozornost byla věnována zabezpečení odborných praxí studentů a jejich celkovému organizačnímu zajištění, které se od akademického roku 2015/2016 mění. Dále byli členové kateder seznámeni se zaměřením publikační a výzkumné činnosti, ale i o projektech, na jejichž řešení se škola podílí. Obsahově byly dokončeny přípravy 7. ročníku mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, která se uskuteční ve středu dne 21. října 2015.

Po poradě následoval oběd, prohlídka hotelu Port a projížďka lodí po Máchově jezeře. Předběžně se členové kateder dohodli, že v příštím roce uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání do některého z regionů České republiky.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie