Katedry cestovního ruchu a hotelnictví zasedaly u Máchova jezera

V poslední srpnový den letošního roku uskutečnili členové kateder cestovního ruchu a hotelnictví výjezdní poradu do hotelu Port v Doksech nedaleko Máchova jezera. Stěžejním tématem porady, které se zúčastnil rovněž jednatel VŠH doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., byla příprava nového akademického roku 2015/2016.

V úvodu porady byli představeni dva noví spolupracovníci katedry hotelnictví. Ing. Martin Petříček, Ph.D., je nově od 1. září tajemníkem katedry pro anglický studijní obor a Ing. Jiří Zelený se bude věnovat zejména problematice sommeliérství a barmanství.

Velká pozornost byla věnována zabezpečení odborných praxí studentů a jejich celkovému organizačnímu zajištění, které se od akademického roku 2015/2016 mění. Dále byli členové kateder seznámeni se zaměřením publikační a výzkumné činnosti, ale i o projektech, na jejichž řešení se škola podílí. Obsahově byly dokončeny přípravy 7. ročníku mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, která se uskuteční ve středu dne 21. října 2015.

Po poradě následoval oběd, prohlídka hotelu Port a projížďka lodí po Máchově jezeře. Předběžně se členové kateder dohodli, že v příštím roce uskuteční dvoudenní výjezdní zasedání do některého z regionů České republiky.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.