Světový den cestovního ruchu 2015

27. září je každoročně spojeno s oslavou Světového dne cestovního ruchu (World Tourism Day). Smyslem této akce je posílit celosvětové vědomí o ekonomickém, sociálním, kulturním a politickém vlivu cestovního ruchu ve světě. Letošní rok je vyhlášen pod heslem „Miliarda turistů, miliarda příležitostí.“ Oficiální oslavu letos hostí západoafrická Burkina Faso (v překladu republika Země spravedlivých), přičemž dříve byl tento stát známý pod názvem Horní Volta. Kromě toho jsou po celém světě pořádány desítky dalších doprovodných akcí. Iniciátorem a organizátorem Světového dne cestovního ruchu je Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) a více informací získáte na wtd.unwto.org.

O konání Světového dne cestovního ruchu bylo rozhodnuto na třetím zasedání UNWTO ve španělském Torremolinos v září 1979 a poprvé byl slaven v roce 1980. Datum 27. září nebylo zvoleno náhodně, neboť se shoduje s významným mezníkem, a to přijetím stanov UNWTO 27. září 1970. Načasování Světového dne cestovního ruchu je vhodné zvláště proto, že přichází na konci hlavní sezóny na severní polokouli a na začátku sezóny na jižní polokouli, kdy cestovní ruch je v mysli milionů lidí po celém světě.

Světový den cestovního ruchu se snaží řešit globální výzvy nastíněné Organizací spojených národů jako Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals) a zdůraznit tak přínos odvětví cestovního ruchu k dosažení těchto cílů. Našim společným přáním je především to, aby cestovní ruch byl i nadále nástrojem poznávání a ochrany společného kulturního a přírodního dědictví a také zdrojem vzájemného porozumění a pomoci mezi lidmi na celém světě.

 

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Fotogalerie