Výuka předmětu MICE

V rámci volitelného předmětu MICE studenti 2. ročníku magisterského studia zorganizovali dvě akcie, které proběhly v zimním semestru 2017. Studenti byli rozdělení do dvou skupin po patnácti studentech.


První akce, kterou studenti zorganizovali, byla charitativní akce. Studenti se rozdělili do předem určených úseků, aby byla práce lépekoordinovaná.Vedoucí osobou akce byla slečna Bc. Silvia Jamnická, která měla na starosti celou organizaci akce, výběr a komunikaci s nemocnicí, které byl poskytnut peněžní dar. Studenti vyrobili vlastní produkty, jak slané tak i sladké a připravili nápoje na zahřátí, horkou hrušku nebo svařák. Zisk z vyrobených produktů byl určen na podporu dětí Fakultní nemocnice v Motole, které mají onkologické nebo hematologickéonemocnění. Studenti a pracovníci VŠH mohli přispět nejen koupí produktů, ale mohli si zakoupit za libovolný příspěvek žlutou stužku, která symbolizuje onkologické onemocnění. Za celodenní akci, která se uskutečnila 21. 11. 2017 v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze, se vybralo celkem 14 219 Kč. Dne 12. 12. 2017 byly peníze předané do rukou primáře MUDr. Vladimíra Komrského, CSc. ve Fakultní Nemocnici v Motole.

 

Druhou akcí organizovanou studenty, byla Konference na téma Personalistika. Stejně tak, jako při charitativní akci se studenti rozdělili do jednotlivých úseků pro efektivnější koordinaci akce. Hlavní a zodpovědnou osobou za konferenci byla slečna Bc. Elisabeth Eisner. Měla na starosti organizaci a rozdělení jednotlivých prací mezi všechny studenty, oslovování a komunikaci s přednášejícími hosty. Také měla za úkol referovat o průběžném vývoji akce Ing. Dominiku Kečkešovou. Pozvání na konferenci přijali zástupci hotelů Czech Inn Hotels, Vienna House, Hilton Prague, ale také společnosti Ambiente a CPL Jobs s. r. o. Kromě lidí z praxe přijal pozvání na konferenci i doc. Mgr. Ing. Karel Chadt CSc. a student VŠH ZiadallahHmidi. Doba trvání konference se prodloužila z důvodu diskusí účastníků, kvůli výměně názorů a zajímavých typů personalistů pro ostatní účastníky, např. jak si vybírají personál do svých podniků, nebo co všechno nabízejí uchazečům o práci a mnoho dalšího. Další součástí konference bylo naplánovat a zorganizovatCoffeeBreak. Studenti vyrobili vlastní produkty, které byly součástí občerstvení. Kdo na konferenci nebyl,přišel o výborné tiramisu, které si pochvaloval snad každý. Věříme, že konference byla pro všechny účastníky přínosná, a to jak pro studenty, tak i pro hosty z praxe. Děkujeme za vaši účast.

 


Velké poděkování patří všem studentů, kteří se podíleli na organizování obou akcí, bez nich a bez jejich zapojení bychom nemohli pomoci nemocným dětem finanční podporou, a také obohatit vědomostmi a zkušenostmi studenty a lidi z praxe, kteří byli součástí konference.

Ing. Dominika Kečkešová
odborný asistent katedry hotelnictví

 

Fotogalerie