VŠH navázala v oblasti výzkumu spolupráci s Parkem Mirakulum v Milovicích

 

V návaznosti na zřízení nové příspěvkové organizace, kterou se stala od 1. května 2017 Centrála cestovního ruchu Středočeského kraje a jejíž první ředitelkou byla jmenována PhDr. Nora Dolanská, MBA, se v úterý dne 2. května uskutečnilo v Parku Mirakulum v Milovicích jednání za účasti náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Mgr. Bc. Víta Rakušana.

Již v předstihu inicioval majitel Parku Mirakulum v Milovicích Jiří Antoš spolupráci v oblasti výzkumu s Vysokou školou hotelovou v Praze (VŠH). Ta vznikla díky dlouholeté spolupráci VŠH při výzkumných aktivitách s obcí Lipno nad Vltavou, kde v roce 2016 vznikl zábavní park Království lesa, jehož je Jiří Antoš autorem.

V období od 1. dubna 2017 do 28. února 2018 řeší VŠH na základě smlouvy o dílo projekt s názvem „Potenciál rozvoje Parku Mirakulum v Milovicích v kontextu podpory cestovního ruchu a destinačního managementu ve Středočeském kraji“. Cílem projektu je zhodnotit potenciál rozvoje rodinného zábavně-naučného parku se zaměřením na produktovou nabídku cestovního ruchu ve Středočeském kraji.

Roční návštěvnost desetihektarového parku dosahuje více než 250 tisíc osob a ve Středočeském kraji je srovnatelná například s hradem Karlštejnem či kutnohorskou Kostnicí. V září letošního roku si bude milovický Park Mirakulum připomínat 5. výročí své existence. Studenti VŠH budou provádět přímo v parku terénní dotazníkové šetření a budou se podílet na zpracování dílčích částí výzkumného projektu v rámci řešení bakalářských a diplomových prací.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.