VŠH navázala v oblasti výzkumu spolupráci s Parkem Mirakulum v Milovicích

 

V návaznosti na zřízení nové příspěvkové organizace, kterou se stala od 1. května 2017 Centrála cestovního ruchu Středočeského kraje a jejíž první ředitelkou byla jmenována PhDr. Nora Dolanská, MBA, se v úterý dne 2. května uskutečnilo v Parku Mirakulum v Milovicích jednání za účasti náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Mgr. Bc. Víta Rakušana.

Již v předstihu inicioval majitel Parku Mirakulum v Milovicích Jiří Antoš spolupráci v oblasti výzkumu s Vysokou školou hotelovou v Praze (VŠH). Ta vznikla díky dlouholeté spolupráci VŠH při výzkumných aktivitách s obcí Lipno nad Vltavou, kde v roce 2016 vznikl zábavní park Království lesa, jehož je Jiří Antoš autorem.

V období od 1. dubna 2017 do 28. února 2018 řeší VŠH na základě smlouvy o dílo projekt s názvem „Potenciál rozvoje Parku Mirakulum v Milovicích v kontextu podpory cestovního ruchu a destinačního managementu ve Středočeském kraji“. Cílem projektu je zhodnotit potenciál rozvoje rodinného zábavně-naučného parku se zaměřením na produktovou nabídku cestovního ruchu ve Středočeském kraji.

Roční návštěvnost desetihektarového parku dosahuje více než 250 tisíc osob a ve Středočeském kraji je srovnatelná například s hradem Karlštejnem či kutnohorskou Kostnicí. V září letošního roku si bude milovický Park Mirakulum připomínat 5. výročí své existence. Studenti VŠH budou provádět přímo v parku terénní dotazníkové šetření a budou se podílet na zpracování dílčích částí výzkumného projektu v rámci řešení bakalářských a diplomových prací.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie