Gastronomický workshop

 

Na Vysoké škole hotelové v Praze se 21. 12. 2016 konal druhý ze čtyř gastronomicky zaměřených workshopů plánovaných pro tento akademický rok. Celkem 50 účastníků z řad studentů i externích návštěvníků mělo možnost připravit tradiční české vánoční pokrmy a senzorickou degustaci, které se následně účastnili.

Na začátku podstoupili účastníci skupinovou semi-standardizovanou diskusi obsahující otázky zaměřené na vánoční čas, vánoční pokrmy a jejich schopnost snoubit se s víny z Čech a Moravy. Následovalo zadání instrukcí a příprava rybí polévky, kapra s bramborovým salátem a vánočky pod odborným vedením šéfkuchaře. Další skupina účastníků mezitím připravila místnost pro senzorickou degustaci pokrmů a vín.

Vyvrcholením workshopu byla samotná degustace, kde byly připravené vánoční pokrmy hodnoceny společně se 4 vzorky vín z českých a moravských vinařských podoblastí. Jednalo se o slepou degustaci, účastníci tedy předem nevěděli, jaké konkrétní vzorky vín budou hodnoceny. Participanti své dojmy z každé kombinace pokrmu a vína zaznamenávali na předem připravený hodnotící formulář. Konečná diskuse měla za úkol vést účastníky k zamyšlení nad vhodnými a méně vhodnými enogastronomickými kombinacemi a zjistit příčiny individuálních preferencí.

Jednotlivé workshopy jsou součástí výzkumného projektu, který má za úkol zjistit, do jaké míry jsou tradiční české pokrmy spojené s různými ročními obdobími vhodné pro párování s víny z České republiky a čím je taková vhodnost způsobena. Odpovědnými řešiteli projektu jsou Ing. Jiří Zelený, Ing. Zbyněk Vinš a doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Supervizi nad obsluhou a provozní přípravou workshopů zajišťuje Ing. Blanka Zimáková.

Ing. Jiří Zelený
odborný asistent katedry hotelnictví

 

Další workshopy budou následovat v letním semestru. V případě zájmu se externí účastníci mohou informovat ohledně volné kapacity na e-mailové adrese zeleny@vsh.cz.

 

 

Fotogalerie