V souladu s Opatřením rektora č.16/2020 připomínáme povinnost dodržovat nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 12. 4. 2021 do odvolání

V souladu s Opatřením rektora č.16/2020 připomínáme povinnost dodržovat nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 25. 2. do odvolání, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování.

Více informací najdete zde.