Výběrové řízení na studijní pobyty - 26.4.2018


Výběrové řízení na studijní pobyty programu Erasmus + na akademický rok 2018 /2019 se koná 26.04.2018 od 10:00 hod v salonku 403. (event ještě zájemci o praxi na léto 2018)

Podmínky výběrového řízení:

1. VŘ se mohou kromě studentů - rezidentů členských států EU zúčastnit všichni studenti bez ohledu na národnost, státní příslušnost, věk, studující v prezenčním nebo dálkovém studiu. Aktuální nabídka partnerských škol na webu VŠH.

2. Student si k VŘ přinese:

  • strukturované CV v anglickém jazyce, příp. jazyce země, do které chce vyjet + motivační dopis
  • výpis výsledků studia za poslední uzavřený semestr
  • certifikáty o příp. jazykových zkouškách

CV a motivační dopisy možné poslat v předstihu na roldanova@vsh.cz


3. Student se musí VŘ zúčastnit osobně v předepsaném termínu, pokud se nedostaví, je jeho žádost vyřazena.

4. VŘ na studijní pobyty se mohou zúčastnit studenti, kteří mají splněný první ročník bakalářského studia, tzn., že pokud v době výjezdu nesplní tuto podmínku, nebude studentovi výjezd povolen.

5. V novém programu Erasmus + má student možnost opakovaného studia v každém cyklu, tj. může vyjet na studijní a pracovní mobilitu v bakalářském i magisterském stupni.

6. Od 1.1. 2015 Evropská komise spustila On-line Linguistic Support, povinné testování studentů na pracovní jazyk pobytu. Bez absolvování testu nemůže student na mobilitu vyjet.

7. Student musí mít splněné všechny finanční závazky k VŠH- tj. mít zaplacené školné i na semestr, na který vyjíždí na studijní pobyt ( sleva 10 tis./semestr). U pracovních pobytů se sleva na školném neposkytuje.

8. Finanční prostředky z Evropské unie nejsou právně vymahatelné.


Ing. Zuzana Roldánová, MSc.
Vedoucí zahraničního oddělení

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.