Výběrové řízení na studijní pobyty - 26.4.2018


Výběrové řízení na studijní pobyty programu Erasmus + na akademický rok 2018 /2019 se koná 26.04.2018 od 10:00 hod v salonku 403. (event ještě zájemci o praxi na léto 2018)

Podmínky výběrového řízení:

1. VŘ se mohou kromě studentů - rezidentů členských států EU zúčastnit všichni studenti bez ohledu na národnost, státní příslušnost, věk, studující v prezenčním nebo dálkovém studiu. Aktuální nabídka partnerských škol na webu VŠH.

2. Student si k VŘ přinese:

  • strukturované CV v anglickém jazyce, příp. jazyce země, do které chce vyjet + motivační dopis
  • výpis výsledků studia za poslední uzavřený semestr
  • certifikáty o příp. jazykových zkouškách

CV a motivační dopisy možné poslat v předstihu na roldanova@vsh.cz


3. Student se musí VŘ zúčastnit osobně v předepsaném termínu, pokud se nedostaví, je jeho žádost vyřazena.

4. VŘ na studijní pobyty se mohou zúčastnit studenti, kteří mají splněný první ročník bakalářského studia, tzn., že pokud v době výjezdu nesplní tuto podmínku, nebude studentovi výjezd povolen.

5. V novém programu Erasmus + má student možnost opakovaného studia v každém cyklu, tj. může vyjet na studijní a pracovní mobilitu v bakalářském i magisterském stupni.

6. Od 1.1. 2015 Evropská komise spustila On-line Linguistic Support, povinné testování studentů na pracovní jazyk pobytu. Bez absolvování testu nemůže student na mobilitu vyjet.

7. Student musí mít splněné všechny finanční závazky k VŠH- tj. mít zaplacené školné i na semestr, na který vyjíždí na studijní pobyt ( sleva 10 tis./semestr). U pracovních pobytů se sleva na školném neposkytuje.

8. Finanční prostředky z Evropské unie nejsou právně vymahatelné.


Ing. Zuzana Roldánová, MSc.
Vedoucí zahraničního oddělení