Žáci Hotelové akademie Ľudovíta Wintera navštívili VŠH

V pátek 11. září 2015 hostila VŠH již tradičně žáky Hotelové akademie Ľudovíta Wintera v Piešťanech. Historie vzájemných kontaktů je velmi bohatá a tentokrát se jednalo o výroční desátou návštěvu z této partnerské hotelové školy. Piešťanská hotelová akademie patří mezi nejrenomovanější hotelové školy na Slovensku. Byla založena těsně po druhé světové válce v roce 1946 a za dobu své existence vychovala stovky odborníků v oboru hotelnictví a gastronomie. Těší nás, že řada absolventů této školy později úspěšně pokračovala ve studiu na VŠH.

Program návštěvy byl rozdělen do tří bloků. V tom prvním seznámili Ing. Attl a Ing. Roldánová přítomné žáky a jejich učitele se základními informacemi o VŠH, především její historii, organizací a hlavně s podmínkami vysokoškolského studia. V další části připravil Ing. Attl přednášku na téma Nové trendy v rozvoji cestovního ruchu. Hlavní pozornost věnoval dvěma okruhům problémů. Tím prvním bylo využití tzv. sdílených služeb v cestovním ruchu a vlivu, který tyto služby na rozvoj oboru mají. Druhá část přednášky se týkala podmínek pro vznik destinace cestovního ruchu, a to na příkladu Islandu.

Poslední část programu se soustředila na prohlídku školy. Žáci a jejich doprovod navštívili vybrané učebny a další zázemí školy včetně studovny, knihovny, jídelny a dalších prostor. Návštěva probíhala v přátelském duchu a nám nezbývá než poděkovat za návštěvu a popřát žákům Hotelové akademie Ľudovíta Wintera hodně úspěchů ve studiu.

 

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Zuzana Roldánová, MSc.
zahraniční odd. VŠH

Fotogalerie