Žáci Hotelové akademie Ľudovíta Wintera navštívili VŠH

V pátek 11. září 2015 hostila VŠH již tradičně žáky Hotelové akademie Ľudovíta Wintera v Piešťanech. Historie vzájemných kontaktů je velmi bohatá a tentokrát se jednalo o výroční desátou návštěvu z této partnerské hotelové školy. Piešťanská hotelová akademie patří mezi nejrenomovanější hotelové školy na Slovensku. Byla založena těsně po druhé světové válce v roce 1946 a za dobu své existence vychovala stovky odborníků v oboru hotelnictví a gastronomie. Těší nás, že řada absolventů této školy později úspěšně pokračovala ve studiu na VŠH.

Program návštěvy byl rozdělen do tří bloků. V tom prvním seznámili Ing. Attl a Ing. Roldánová přítomné žáky a jejich učitele se základními informacemi o VŠH, především její historii, organizací a hlavně s podmínkami vysokoškolského studia. V další části připravil Ing. Attl přednášku na téma Nové trendy v rozvoji cestovního ruchu. Hlavní pozornost věnoval dvěma okruhům problémů. Tím prvním bylo využití tzv. sdílených služeb v cestovním ruchu a vlivu, který tyto služby na rozvoj oboru mají. Druhá část přednášky se týkala podmínek pro vznik destinace cestovního ruchu, a to na příkladu Islandu.

Poslední část programu se soustředila na prohlídku školy. Žáci a jejich doprovod navštívili vybrané učebny a další zázemí školy včetně studovny, knihovny, jídelny a dalších prostor. Návštěva probíhala v přátelském duchu a nám nezbývá než poděkovat za návštěvu a popřát žákům Hotelové akademie Ľudovíta Wintera hodně úspěchů ve studiu.

 

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Zuzana Roldánová, MSc.
zahraniční odd. VŠH

Fotogalerie

Reference

Barbora Rišková
student Hotelnictví
Děkuji VŠH za získání znalostí, které uplatňuji v každodenní hotelové praxi. Vtipní učitelé byli třešničkou na dortu v průběhu celého studia :-)