Zemřel pan Ilja Šedivý, významný podnikatel, hoteliér a předseda správní rady VŠH

S lítostí oznamujeme, že ve věku nedožitých 62 let zemřel náhle v sobotu dne 17. července 2021 pan Ilja Šedivý, předseda představenstva společnosti Regata Čechy, a.s., který od roku 2019 vykonával rovněž funkci předsedy správní rady Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH).

Ilja Šedivý se narodil dne 30. července 1959 v Praze. V roce 1992 se podílel na založení společnosti Regata Čechy, která byla v roce 2000 transformována do společnosti Regata Čechy, a.s. Prvním oborem činnosti společnosti je správa a pronájem nemovitostí. Jedná se o pronájmy nebytových prostor v šesti obchodních domech v Praze. Dále se společnost zabývá hotelnictvím a provozuje dva čtyřhvězdičkové hotely. Od roku 1993 vlastní a provozuje hotel Horizont v Peci pod Sněžkou. Od roku 2002 pak i hotel Port u Máchova jezera. Zde společnost provozuje pod značkou Regata Máchovo jezero i lodní dopravu a autokemp Klůček.

Ilja Šedivý byl od vzniku VŠH, tedy od roku 1999, členem akademické rady. V roce 2009 byl jedním ze spoluautorů vysokoškolského učebního textu Moderní personalistika v soudobém hotelnictví. U příležitosti 10. výročí založení VŠH obdržel z rukou tehdejšího jednatele doc. Ing. Miroslava Čertíka, CSc., pamětní medaili. Velmi úzce spolupracoval s prvním rektorem VŠH prof. Ing. Jiřím Jindrou, CSc. V roce 2011 se stal členem správní rady VŠH a od roku 2019 byl jejím předsedou. Podílel se a významně přispěl ke vzniku časopisu VŠH pro vědu a informace Czech Hospitality and Tourism Papers, aktivně podporoval konání mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání i zahraniční spolupráci školy. Velmi se zasloužil o organizování pravidelných tematicky zaměřených gastronomických akcí v prostorách VŠH. Zajímal se o zadávaná témata bakalářských a diplomových prací, pravidelně se účastnil slavnostních promocí absolventů VŠH.

Byl velkým podporovatelem kvalitní gastronomie a projektu Czech Specials. Pravidelně publikoval v odborných periodikách (Gastro&Hotel profi revue, Všudybyl, Prosperita aj.) a byl členem Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR). V letech 2012 a 2014 byl nominován na udělení titulu Osobnost cestovního ruchu – Holiday World Award. V roce 2013 získal hotel Port hlavní ocenění Stavba roku Libereckého kraje. Hotel Port rovněž zvítězil v kategorii Sympatie občanů Libereckého kraje 2013.

Osobnost pana Ilji Šedivého se projevovala nejen v jeho pracovní aktivitě, ale také v noblesním a přátelském přístupu ke všem kolegyním a kolegům.

Poslední rozloučení s panem Iljou Šedivým se koná ve středu dne 28. července 2021 od 14.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Čest jeho památce!

Vedení VŠH

Smuteční oznámení