Vyhodnocení 3. ročníku SVOČ 2017

 

V úterý 18. dubna 2017 se v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) konal v pořadí 3. ročník Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Do letošního ročníku SVOČ se přihlásilo celkem šest studentů, avšak dva z nich nakonec odstoupili od ústní prezentace prací před odbornou porotou. Za inovativní přístup k řešené problematice dopravní dostupnosti vybraných destinací cestovního ruchu ve třech krajích České republiky ocenila porota studenta VŠH Bc. Michala Veselského.

Organizaci soutěže zabezpečuje oddělení výzkumu VŠH. V obou soutěžních kategoriích, kterými jsou Hotelnictví a gastronomie a Cestovní ruch, byly přihlášeny v roce 2017 vždy dvě práce.

Studentka bakalářského stupně oboru Management destinace cestovního ruchu Dominika Charvátová se zabývala tématem „Komerční využití kulturních památek“. Členové poroty ocenili podnětné zpracování tématu. Šárka Roubíčková, studentka bakalářského stupně oboru Hotelnictví, věnovala svou pozornost tématu „Japonská etika a její vliv na hotelnictví a cestovní ruch“. Porotci ohodnotili originální pojetí tématu.

Z navazujícího magisterského studia nominovali své práce do soutěže studenti oboru Management hotelnictví a lázeňství Bc. Filip Schmotzer s tématem „Legislatívne opatrenia k zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania v Českej republike“, u kterého porota ohodnotila aktuálnost zpracovaného tématu a Bc. Michal Veselský zabývající se tématem „Dopravní dostupnost destinací cestovního ruchu“, u kterého byl konstatován inovativní přístup k řešené problematice.

Odborná porota pracovala ve složení: předseda doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, a členové doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc., docentka katedry managementu, Ing. Pavel Attl, Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu, Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví a Ing. Martin Petříček, Ph.D., odborný asistent katedry ekonomie a ekonomiky.

„Je třeba ocenit odvahu všech zúčastněných studentů. Využili příležitosti a s kvalitně zpracovanými tématy se přihlásili do 3. ročníku SVOČ, který Vysoká škola hotelová letos pořádala. Jsem přesvědčen, že získali vynikající zkušenost pro to, aby zanedlouho úspěšně obhájili svou bakalářskou nebo diplomovou práci před komisí pro Státní závěrečné zkoušky,“ shrnul při ocenění studentů letošní průběh soutěže prorektor VŠH doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Členové poroty upřímně děkují všem studentům, kteří se SVOČ v roce 2017 zúčastnili.


Ing. Veronika Studničková
oddělení výzkumu

 

 

Fotogalerie