Důležitý termín pro opozdilce!

Přihlášky ke studiu na VŠH na akademický rok 2015/16 (všechny obory a formy studia) je stále možné podávat prostřednictvím elektronické přihlášky https://is.vsh.cz/prihlaska/.