KLUB PARTNERŮ

Smyslem existence Klubu partnerů VŠH je napomáhat vytvoření prestižní vysoké školy v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu s cílem vychovávat odborníky pro tento významný národohospodářský obor a současně i v příslušné oblasti propagovat Českou republiku.

Generální partneři
 

Partneři

 
 

Mediální partner

   

Pro bližší informace kontaktujte prorektora pro výzkum a spolupráci s praxí:

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Tel. +420 283 101 143 | E-mail: han@vsh.cz

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.