KLUB PARTNERŮ

Smyslem existence Klubu partnerů VŠH je napomáhat vytvoření prestižní vysoké školy v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu s cílem vychovávat odborníky pro tento významný národohospodářský obor a současně i v příslušné oblasti propagovat Českou republiku.

Generální partneři

 

 

Partneři
 
 
     

 
   

Mediální partner

   

Pro bližší informace kontaktujte prorektora pro výzkum a spolupráci s praxí:

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Tel. +420 283 101 143 | E-mail: han@vsh.cz