VŠH hostila odborný workshop AHR ČR zaměřený na rozvoj odborné praxe

 

V úterý 21. února 2017 hostila Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) odborný workshop pořádaný Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) na téma „Význam spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů pro rozvoj odborné praxe“. Akce se zúčastnilo téměř 80 zástupců škol, jejich zřizovatelů, zaměstnavatelů, médií i profesních asociací.

Účastníky workshopu přivítal v úvodu rektor VŠH doc. Ing. Václav Vinš, CSc. a prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Akci moderoval vedoucí katedry hotelnictví Ing. Petr Studnička, PhD., a obsluhu hostů v rámci coffeebreaku a obědu zajišťovali žáci První soukromé hotelové školy pod vedením tajemnice katedry hotelnictví Ing. Blanky Zimákové.

Zásadní vystoupení patřilo Mgr. Zdeňku Pracnému z oddělení odborného vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který hovořil jak o návrhu systému financování regionálního školství v České republice, tak o aktuálních trendech v odborném vzdělávání. Na jeho vystoupení navázala Ivana Němcová, předsedkyně správní rady Nadace AHR ČR, která představila projekt Start do života.

Za praxi vystoupili představitelé zaměstnavatelů – pražských hotelů a restaurací, např. NH Hotels, Park Inn Hotel Prague, Adria, Aureole a Francouzská restaurace v Obecním domě. Projekt Kulinářské umění představil ředitel Střední školy hotelnictví a gastronomie Praha Klánovice Mgr. Miloš Procházka a ředitel Clarion Congress Hotel Prague Ing. Miroslav Bukva.

Závěrečná vystoupení patřila dvěma prezidentům – Ing. Václavu Stárkovi, za Asociaci hotelů a restaurací ČR a Bc. Miroslavu Kubcovi, za Asociaci kuchařů a cukrářů ČR. Odborným gestorem akce byla vzdělávací sekce AHR ČR pod vedením jejího předsedy Ing. Pavla Hlinky.

Mezi hlavní pozitiva vzájemné spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů byla zařazena vzájemná propojenost teorie a praxe, získání pracovních návyků žáků a příprava na budoucí povolání, jako největší negativum byl hodnocen přístup žáků středních odborných škol k praxím a nezájem o studovaný obor.

Problematice odborného vzdělávání na středních školách se VŠH věnuje i v tématech závěrečných kvalifikačních prací. Nedávno byla obhájena diplomová práce na téma Úroveň odborných znalostí žáků a studentů vzdělávacích institucí zaměřených na gastronomii, v současné době je zpracovávána bakalářská práce zaměřující se na Problematiku kvality učebních materiálů pro předměty zaměřené na gastronomii.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.