VŠH hostila odborný workshop AHR ČR zaměřený na rozvoj odborné praxe

 

V úterý 21. února 2017 hostila Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) odborný workshop pořádaný Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) na téma „Význam spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů pro rozvoj odborné praxe“. Akce se zúčastnilo téměř 80 zástupců škol, jejich zřizovatelů, zaměstnavatelů, médií i profesních asociací.

Účastníky workshopu přivítal v úvodu rektor VŠH doc. Ing. Václav Vinš, CSc. a prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Akci moderoval vedoucí katedry hotelnictví Ing. Petr Studnička, PhD., a obsluhu hostů v rámci coffeebreaku a obědu zajišťovali žáci První soukromé hotelové školy pod vedením tajemnice katedry hotelnictví Ing. Blanky Zimákové.

Zásadní vystoupení patřilo Mgr. Zdeňku Pracnému z oddělení odborného vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který hovořil jak o návrhu systému financování regionálního školství v České republice, tak o aktuálních trendech v odborném vzdělávání. Na jeho vystoupení navázala Ivana Němcová, předsedkyně správní rady Nadace AHR ČR, která představila projekt Start do života.

Za praxi vystoupili představitelé zaměstnavatelů – pražských hotelů a restaurací, např. NH Hotels, Park Inn Hotel Prague, Adria, Aureole a Francouzská restaurace v Obecním domě. Projekt Kulinářské umění představil ředitel Střední školy hotelnictví a gastronomie Praha Klánovice Mgr. Miloš Procházka a ředitel Clarion Congress Hotel Prague Ing. Miroslav Bukva.

Závěrečná vystoupení patřila dvěma prezidentům – Ing. Václavu Stárkovi, za Asociaci hotelů a restaurací ČR a Bc. Miroslavu Kubcovi, za Asociaci kuchařů a cukrářů ČR. Odborným gestorem akce byla vzdělávací sekce AHR ČR pod vedením jejího předsedy Ing. Pavla Hlinky.

Mezi hlavní pozitiva vzájemné spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů byla zařazena vzájemná propojenost teorie a praxe, získání pracovních návyků žáků a příprava na budoucí povolání, jako největší negativum byl hodnocen přístup žáků středních odborných škol k praxím a nezájem o studovaný obor.

Problematice odborného vzdělávání na středních školách se VŠH věnuje i v tématech závěrečných kvalifikačních prací. Nedávno byla obhájena diplomová práce na téma Úroveň odborných znalostí žáků a studentů vzdělávacích institucí zaměřených na gastronomii, v současné době je zpracovávána bakalářská práce zaměřující se na Problematiku kvality učebních materiálů pro předměty zaměřené na gastronomii.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie