ZRUŠENO: Promoce absolventů VŠH - 8. 10. 2020

Slavnostní promoce

absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH

se s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve čtvrtek dne 8. 10. 2020 v Hotelu Ambassador v Praze neuskuteční.

VŠH je připravena zorganizovat slavnostní promoce absolventů VŠH v náhradním termínu, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Zároveň umožní účast na promocích všem absolventům, kteří o to projeví zájem.

Za způsobené komplikace se velmi omlouváme!

Vedení VŠH