BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY VOŠ

 

Od akademického roku 2016/2017 otevírá Vysoká škola hotelová v Praze pro absolventy VOŠ tři bakalářské studijní programy ve zkrácené době studia.

Obory:
Hotelnictví
Management destinace cestovního ruchu
Marketingové komunikace ve službách

 

Průběh studia
Prezenční forma studia – studium probíhá formou přednášek a seminářů souběžně se studijním plánem tříletého bakalářského studijního programu. Studium začíná od zimního semestru ak. roku 2016/2017.

Kombinovaná forma studia – studium probíhá formou přednášek a konzultací v soustředěních, která se uskuteční 3x za semestr. Studium začíná od zimního semestru ak. roku 2016/2017 a je možné jej rozložit do 3 semestrů, aniž by došlo k navýšení školného.

Studované předměty – individuální studijní plán je přizpůsoben rozsahu zkoušek a zápočtů uznaných z předchozího studia na VOŠ.

Podmínky přijetí
Doklady nutné pro přijetí:
-doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení,
-doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ (vysvědčení a diplom).

Předměty absolvované na VOŠ vám mohou být uznány pokud:
-od vašeho absolutoria neuběhlo více než 6 let studia (absolvoval/a jste v červnu 2010 a později),
-dodáte školou potvrzený výpis zkoušek a zápočtů z předmětů absolvovaných na VOŠ,
-dodáte anotace a sylaby absolvovaných předmětů.

Přijímací řízení
Přijímací řízení se skládá z jazykového testu (slouží k rozřazení studentů do skupin podle úrovně znalostí) a přijímacího pohovoru.

Informace
Více informací ZDE.

V případě zájmu nás kontaktujte na adresu studijni@vsh.cz.