Imatrikulace studentů 1. ročníků - 8.11.2018


Ve čtvrtek dne 8. listopadu 2018 ve 12,30 hod.
 se v malé aule VŠH koná
 imatrikulace studentů kombinované formy 1. ročníku bakalářského studia
Hotelnictví
Cestovní ruch
Marketing ve službách

11,30 -12,00 hod. prezence, chodba 1. patro

Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci umožněn!
V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student imatrikulován!