Knihovna Dr. Jaroslava Holoubka byla slavnostně otevřena v prostorách VŠH

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) vzdala ve čtvrtek 28. března poctu PhDr. Jaroslavu Holoubkovi (1946–2016), bývalému dlouholetému odbornému asistentovi katedry marketingu, odhalením bronzové busty a oficiálním přejmenováním vysokoškolské knihovny na Knihovnu Dr. Jaroslava Holoubka, s jejímž názvem vyslovilo souhlas Ministerstvo kultury.

Bustu odlitou z bronzu, kterou vyrobil sochař Ladislav Janouch, zapůjčila škole paní Zuzana Holoubková, manželka Jaroslava Holoubka. Kulturní program složený z Holoubkových veršů a povídek zajistili herečka Hana Ornestová s hudebníkem a hercem Petrem Kroutilem, kterého Jaroslav Holoubek sedm let vychovával.

V letech 2006–2016 se v rámci VŠH PhDr. Jaroslav Holoubek podílel na výuce předmětů zaměřených na marketingovou komunikaci, stál u zrodu časopisu studentů VŠH Kredit, spoluvytvářel studentskou galerii Chodba a byl vedoucím autorského kolektivu Almanachu VŠH 1999–2009, který byl vydán u příležitosti 10. výročí existence vysoké školy.

V lednu 2001 získal Dr. Jaroslav Holoubek Evropskou medaili Franze Kafky za uměleckou činnost, v dubnu 2007 obdržel Cenu Rudolfa II. za literární a publikační činnost. Byl členem České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu (Czech Travel Press), ve které pracoval ve výboru a vedl gastronomickou sekci. Asociace Czech Travel Press uděluje každoročně u příležitosti veletrhů cestovního ruchu novinářskou cenu Jaroslava Holoubka za výrazně osobité články zaměřené na problematiku cestovního ruchu a s ním spojených služeb.

Jaroslav Holoubek se narodil 24. února 1946 v Nové Vsi u Chotěboře. Po maturitě na gymnáziu pracoval v jihlavském archivu. V letech 1964–1969 studoval archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale studium nedokončil. V letech 1970–1974 studoval televizní publicistiku na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, kde obhájil práci na téma Kapitoly z dějin českého novinářství. Poté pracoval jako novinář v Mladé frontě, Kmeni (Tvorbě), Tvaru. Byl šéfredaktorem časopisu Premiéra, deníku Blesk a Nedělního Blesku. Jako šéfreportér působil v týdeníku Story. Aktivní byl i v odborných periodikách Hotel Revue, Gastro Magazín (Gastro Report / Minutka) a AHR Fórum. Zemřel na následky těžkého zranění 6. listopadu 2016 v Praze. Pohřben je v místě svého rodiště. Čest jeho památce!

doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
rektor VŠH

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Fotogalerie