Telefonní linky opět v provozu

Oprava poškozeného telefonického kabelového vedení byla dokončena a všechny pevné linky jsou již v provozu.

Děkuji všem za trpělivost.

Ing. Jan Nosek
provozní ředitel