VŠH prezentovala výsledky výzkumných projektů za rok 2016

 

V pořadí čtvrtý odborný workshop, jehož cílem bylo prezentovat výsledky výzkumných projektů, uspořádala ve čtvrtek 26. ledna 2017 Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH). Téměř třicet účastníků si vyslechlo výstupy ze závěrečných zpráv čtyř výzkumných projektů, které VŠH řešila v roce 2016. Výše veřejné podpory, která byla poskytnuta na řešení projektů, činila v loňském roce 1,1 mil. Kč.

Prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., seznámil přítomné se zaměřením tvůrčí činnosti VŠH. „Vysoká škola má od roku 2013 status výzkumné organizace. Při posuzování výzkumné činnosti získala za rok 2014 celkem 111 bodů a v roce 2015 to bylo již 239 bodů, které přiděluje Rada pro výzkum, vývoj  a inovace,“ uvedl doc. Hán. V roce 2017 chce především zahájit strategický výzkum v oblasti sdílené ekonomiky.

O problematice místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch a možné legislativní úpravě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, hovořila Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., odborná asistentka katedry cestovního ruchu. Projekt zaměřený na problematiku místních poplatků finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a mezi přítomnými vzbudily prezentované výsledky největší diskusi. Aktuálně zpracovává VŠH pod vedením Dr. Plzákové certifikovanou metodiku k návrhu novely zákona č. 565/1990 Sb., která musí být dokončena do 28. února 2017. Výstupy projektu zaujaly i přítomnou asistentku poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Martiny Berdychové.

Strategii rozvoje území Svazku Lipenských obcí, jejímž zadavatelem byl stejnojmenný dobrovolný svazek obcí, představil vedoucí katedry hotelnictví Ing. Petr Studnička, PhD., který byl odpovědným řešitelem projektu, na jehož zpracování se podílelo i dvanáct studentů VŠH. Jak potvrdil jeden z účastníků workshopu, starosta obce Lipno nad Vltavou a místopředseda Svazku Lipenských obcí Ing. Zdeněk Zídek, ambici VŠH pokračovat ve výzkumných aktivitách na Lipensku vítá a nadále považuje za smysluplné s VŠH spolupracovat při profesionalizaci rozvoje cestovního ruchu a hotelnictví v území, které disponuje druhým nejvyšším potenciálem cestovního ruchu v České republice hned po hlavním městě Praze.

Vedoucí katedry cestovního ruchu Ing. Pavel Attl, Ph.D., seznámil přítomné s postupem při vyhlášení nového místa s lázeňským statutem, o kterém uvažují podnikatelé v obci Velké Karlovice. Přítomný generální ředitel Resortu Valachy Bc. Tomáš Blabla se zaujetím vyslechl náročnost celého procesu, nicméně podotkl, že se jedná o výzvu a především z hlediska marketingu o významný impuls při rozvoji cestovního ruchu a hotelnictví v Resortu Valachy.

Poslední vystoupení, které zabezpečil opět vedoucí katedry cestovního ruchu, bylo zaměřeno na možnosti podpory rozvoje domácího a sociálního cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže. S výsledky projektu se osobně seznámil Ing. Pavel Hlinka, předseda vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR. Projekt byl řešen v návaznosti na výsledky jednání tripartity.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie