Přijímací řízení na VŠH pokračuje

V Praze dne 25. března 2020

Přijímací řízení na VŠH pokračuje

Přes složitou situaci způsobenou šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 pokračuje nadále přijímací řízení na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH).

Všem zájemcům a uchazečům o studium na VŠH s radostí sdělujeme, že přijímací řízení pokračuje bez jakýchkoliv omezení. Přihlášku ke studiu je možné podat elektronickou formou na https://www.vsh.cz/cs/uchazeci/prihlaska-ke-studiu/, resp. https://is.vsh.cz/prihlaska/. Celý proces probíhá on-line, a bezkontaktním způsobem. Bez obav můžete podat i nyní přihlášku ke studiu.

Termín pro podání přihlášky zůstává zachován. V 1. kole je to do čtvrtku 30. dubna 2020, v 2. kole do pátku 31. července 2020 a s ohledem na současnou situaci umožníme uchazečům o studium podávat přihlášky ke studiu na VŠH i v pozdějším období.

Vzhledem k předpokládanému posunu termínu konání maturitních zkoušek budeme od uchazečů o studium vyžadovat maturitní vysvědčení až po přijetí ke studiu při zápisu do studia, tedy v září před zahájením zimního semestru akademického roku 2020/2021. Další informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na https://www.vsh.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/.

V současné době byly zrušeny dny otevřených dveří až do 12. května 2020. Pokud to situace umožní, uskuteční se další den otevřených dveří ve středu 13. května 2020.

Termíny přijímacího řízení z počátku června byly posunuty do pozdějšího období. Prvním dnem přijímacího řízení, bude-li to možné, bude čtvrtek 25. června 2020.

V případě, že budete mít ke studiu na VŠH jakékoliv dotazy, obraťte se, prosím, na výkonného ředitele Ing. Pavla Attla, Ph.D. (attl@vsh.cz), vedoucí studijního oddělení Ing. Petru Opletalovou (opletalova@vsh.cz) či přímo jednatele VŠH Ing. Petra Studničku, PhD. (studnicka@vsh.cz). Uchazeči o studium na VŠH mohou zasílat dotazy ke studiu na VŠH na email studijni@vsh.cz, případně mohou telefonicky v pracovní dny v čase od 9 do 14 hod. kontaktovat vedoucí studijního oddělení VŠH Ing. Petru Opletalovou – mobil +420 605 243 804.

S přihlédnutím k vývoji epidemiologické situace budeme informace průběžně aktualizovat. Sledujte, prosím, náš web na www.vsh.cz.cz.

Těšíme se na vás!

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.                              
jednatel společnosti                                                             

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.                      

doc. Ing. Václav V i n š, CSc.
rektor

Vysoká škola hotelová v Praze