Setkání mezinárodního projektového týmu DEMINA v tureckém Kusadasi

Ve dnech 10. - 12. října 2021 se uskutečnilo setkání mezinárodního projektového týmu DEMINA v tureckém Kusadasi. 
Jednalo se o první osobní setkání partnerů ze šesti zemí - Česká republika, Polsko, Lotyšsko, Bulharsko, Chorvatsko a Turecko.Úvodní sektání se uskutečnilo distanční formou na konci loňského roku. Českou republika zastupovala za Vysokou školu hotelovou v Praze Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. v roli hlavní koordinátorky projektu. 
Na programu jednání bylo zhodnocení dosavadního vývoje řešení jednotlivých aktivit projektu, diskuse nad rozdílními přítupy k destinačnímu managementu, a to zejména z pohledu Turecka, od čehož se odvíjí i aktuální úkol projektového týmu v podobě nastavení sady indikátrů pro monitoring a měření destinačního managementu. 
Cílem projektu DEMINA financovaného programem ERASMUS+ je vytvoření vytvoření metodické publikace Evropský model a metodika pro řízení a audit destinací a návazně i vznik vzdělávacího programu pro pracovníky destinačního managementu a pracovníky zodpovědné za rozvoj turismu na veřejnoprávní úrovni.  

Fotogalerie