René Beauchamp: při prodeji vždy jednejte narovinu

Umění prodeje – to byl název přednášky zkušeného manažera René Beauchampa, který tak uskutečnil svoji druhou přednášku na Vysoké škole hotelové. Přednáška byla postavena primárně na jeho mnoholetých zkušenostech, které spojil zejména s hotelem Four Seasons. A co je pro úspěšný prodej skutečně důležité? Zejména si uvědomit, že prodej se váže na jednání s lidmi a lidé jsou různí. Lidský faktor velmi ovlivňuje úspěšnost obchodního jednání. Úspěšný obchodník se nesmí obávat jednání s lidmi a musí vždy plně věřit produktu, který prodává. V dnešním globalizovaném světě je důležité si před obchodní schůzkou najít dostatek informací o našem obchodním partnerovi. Jedna ze zásad, kterou René Beauchamp doporučuje je známá zásada 5W, tedy:

  • Who
  • What
  • Where
  • When
  • Why

Zjišťujme si tedy informace, které nám pomohou vést obchodní jednání ke zdárnému konci. V obchodním jednání vždy jednejte narovinu a nikdy nelžete. Dříve nebo později by se vám tato lež vrátila a velice nepříjemně vymstila.

 

René Beauchamp – absolvent Intitut de Tourisme et d’Hotellerie v Quebecu a manažer s více než 42 roky zkušeností v hotelnictví se zaměřuje především na kvalitní poskytování služeb a jejich kvalitu. Působil jako General Manager v hotelu Four Seasons v Praze po dobu 15 let. Se značkou Four Seasons je však spojeno téměř 40 let jeho kariéry. Své zkušenosti z celého světa předává na několika přednáškách a v současné době pomáhá hoteliérům v rozvoji.

Ing. Martin Petříček, Ph.D.
Katedra ekonomie a ekonomiky

Fotogalerie