Nové projekty na VŠH

Ministerstvo kultury ČR přijalo k finanční podpoře v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) také dva projekty, na nichž se bude aktivně podílet Vysoká škola hotelová v Praze, a to:

  • Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě,
  • Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace.

Výsledky veřejné soutěže byly dne 18. prosince 2017 zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury.