Nové projekty na VŠH

Ministerstvo kultury ČR přijalo k finanční podpoře v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) také dva projekty, na nichž se bude aktivně podílet Vysoká škola hotelová v Praze, a to:

  • Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě,
  • Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace.

Výsledky veřejné soutěže byly dne 18. prosince 2017 zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury.

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.