Zahájení ak. roku 2020/2021 a personální změny na VŠH od 1. 9. 2020

Zahájení ak. roku 2020/2021 a personální změny na VŠH od 1. 9. 2020

V souladu s Harmonogramem akademického roku 2020/2021 byl v úterý 1. září 2020 zahájen další akademický rok na Vysoké škole hotelové v Praze (VŠH). S tímto datem je spojena především personální změna ve funkci rektora VŠH. Jednatel VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., jmenoval na čtyřleté funkční období novým rektorem VŠH Ing. Martina Petříčka, Ph.D.

U pozic prorektorů nedošlo k žádným změnám. Prorektorem pro studium je PhDr. Jan Máče, Ph.D., prorektorem pro kvalitu a rozvoj doc. Ing. Mgr. Karel Chadt, CSc. a prorektorem pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Personální změny se dotkly některých kateder VŠH. Od 1. září 2020 je vedení kateder VŠH následující:

Katedra hotelnictví Vedoucí Ing. Petr Studnička, PhD.
Pověřený tajemník Ing. Jiří Zelený
Tajemník pro anglický studijní program Ing. Jiří Zelený
Katedra cestovního ruchu Pověřený vedoucí Ing. Petr Studnička, PhD.
Tajemník Ing. Jiří Zelený
Katedra marketingu Vedoucí doc. Ing. Mgr. Karel Chadt, CSc.
Pověřený tajemník Ing. Štěpán Chalupa
Katedra managementu Pověřený vedoucí doc. Ing. Mgr. Karel Chadt, CSc.
Tajemník Ing. Štěpán Chalupa
Katedra ekonomie a ekonomiky Vedoucí Ing. Věra Levičková, Ph.D.
Tajemnice Ing. Eliška Smotlachová
Katedra jazyků Vedoucí PhDr. Romana Kratochvílová
Tajemnice Mgr. Dana Kolářová

 

Výkonem funkce tajemnice rektora je pověřena Ing. Adéla Rieszová. Tajemnicí jednatele je nadále Ing. Hana Černovská.

Kontakty jsou průběžně aktualizovány na webu https://www.vsh.cz/cs/kontakty-1/.

Vedení VŠH