Zdravotní cestovní ruch předmětem zájmu konference v Banské Bystrici

Katedra cestovního ruchu a společného stravování Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici pořádala ve čtvrtek 14. května 2015 mezinárodní vědeckou konferenci Turistica Bistriciensis 2015 na téma „Zdravotní cestovní ruch jako současný rozvojový trend“. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky i členové kateder cestovního ruchu a hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH).

Úvod konference patřil rektorovi Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíru Hiadlovskému, PhD., na jehož slova navázal primátor města Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. Generální ředitelka sekce cestovního ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR Ing. Ivana Magátová hovořila o vývoji cestovního ruchu a zejména lázeňství na Slovensku a představila záměr daňového zvýhodnění dovolených v rámci domácího cestovního ruchu prostřednictvím rekreačních poukázek.

Terminologickému vymezení a klasifikaci pojmu zdravotní cestovní ruch se věnoval prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., na jehož slova navázaly představitelky Asociace slovenských lázní. Její předsedkyně MUDr. Janka Zálešáková se zaměřila na produkty léčebných lázní na evropském trhu a tajemnice asociace Ing. Gabriela Psotová porovnávala slovenský a německý lázeňský podnik.

Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., z katedry cestovního ruchu VŠH prezentovala výsledky mezinárodního projektu WelDest a zaměřila se na trendy a specifika v řízení „health and well-being“ destinací cestovního ruchu. Výstupy analýzy výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice byly předmětem zájmu Ing. Petra Studničky, z katedry hotelnictví VŠH. Výsledky byly výstupem projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu.

O problematice medicínského cestovního ruchu v České republice hovořil Ing. Pavel Attl, Ph.D., z katedry cestovního ruchu VŠH. Jeho prezentace zohledňovala i výstupy projektu Medical Tourism, který byl zpracován v uplynulém roce. Stejnému tématu, ale na Slovensku, se věnovala PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře a Ing. Radka Marčeková, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se zaměřila na aktivní stárnutí populace jako příležitost pro rozvoj zdravotního cestovního ruchu na Slovensku. Doc. János Csapó, PhD., zkoumal současný stav a postavení lázní ve velkých maďarských městech. Piotr Gryszel, PhD., se zabýval konkurenceschopností lázeňských obcí v Dolnoslezském vojvodství v Polsku.

Vedle vystupujících se konference z VŠH zúčastnily ještě Ing. Anna Doležálková, z katedry cestovního ruchu a Ing. Veronika Studničková, z oddělení výzkumu. V rámci doprovodného programu navštívili zástupci VŠH dvě slovenská lázeňská místa, a to Turčianske Teplice a Rajecké Teplice. Příští ročník konference Turistica Bistriciensis 2016 bude zaměřen na problematiku kvality a konkurenceschopnosti v cestovním ruchu.

 

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička
vedoucí katedry hotelnictví

Autor fotografií 1-5: Ing. Veronika Studničková

Fotogalerie