Zástupce VŠH na celoevropské konferenci o Work-Based Learning „WBL“ v Berlíně

 

VŠH je profesní vysokou školou. Pracovní praxe jsou součástí našich studijních programů a od začátku podporujeme i zahraniční stáže studentů v programu Erasmus. V realizaci stáží jsme velice úspěšní. Umísťujeme se opakovaně na druhém místě v počtu vyslaných studentů mezi soukromými vysokými školami. Přesto jsem byla překvapená, když jsem jako institucionální koordinátorka programu Erasmus dostala pozvání od národní agentury k účasti na konferenci o odborném vzdělávání v Berlíně. Konference se uskutečnila ve dnech 28.-29. června 2016 a zúčastnilo se jí cca 250 účastníků z většiny členských zemí EU s výjimkou Bulharska, Kypru a Malty, ale za účasti delegací ze Švýcarska, Norska, Islandu, Turecka a tříčlenné delegace z Číny. VŠH byla jedinou pozvanou vysokou školou z České republiky, což svědčí jistě o tom, jaký význam odborným praxím přikládáme a jak jsme v jejich realizaci aktivní. 

Sama konference byla součástí velkého evropského projektu národních agentur, pořadatelem byla německá národní agentura BIBB. Kromě zástupců zmíněných národních agentur byli účastníky setkání zástupci státních organizací, krajských a spolkových samospráv, odborových a profesních svazů, hospodářských komor, univerzit a profesně orientovaných škol i zástupci soukromého sektoru a zaměstnavatelů. Počet účastníků i šíře jejich spektra zajistily konferenci různorodý a zajímavý program. Při zahájení nás pozdravila přímým video-přenosem eurokomisařka pro zaměstnanost, sociální záležitosti a pracovní mobilitu, paní Marianne Thyssen, která zdůraznila  význam propojování aktivit WBL a všech aktérů pracovního trhu EU.

V úvodní panelové diskusi vystoupili zástupci Evropské komise, německého federálního ministerstva školství a dánských odborových svazů. V odpoledních workshopech mě zajímalo zejména téma spolupráce škol a pracovního trhu a atraktivita WBL pro studenty i zaměstnavatele. Druhý den jsem se zúčastnila jednání skupiny policy makers, jejímiž členy byli zejména zástupci Evropské komise, národních ministerstev, spolkových a krajových samospráv, účastníky jsem seznámila s konkrétními problémy, se kterými se setkávám při realizaci praxí (např. s využíváním studentů zaměstnavateli jako levné pracovní síly, se sociální nepřipraveností studentů pracovat v odlišných podmínkách apod.). Z pracovních workshopů i jednání vzešlo, jak moc jsou podmínky různých zemí odlišné, nakolik současnou situaci ovlivňují národní tradice odborného vzdělávání. Všichni aktéři se shodli, že je nutné podpořit zájem zaměstnavatelů, zejména malých firem (daňové výhody) a současně nabídnout studentům odpovídající odměnu (minimální mzdu), která je bude motivovat k praxím nad rámec povinné školní praxe, aby se čerství absolventi SŠ i VŠ snadněji adaptovali na pracovní trh.
 
Ing. Zuzana Roldánová, MSc.
vedoucí zahraničního oddělení VŠH

Fotogalerie