KNIHOVNA DR. JAROSLAVA HOLOUBKA

Vysoká škola hotelová v Praze získala od Ministerstva kultury ČR grant z podprogramu VISK3 na podporu rozvoje vlastní veřejné knihovny se specializovaným knižním fondem. Z grantu byl financován přechod na nový knihovní systém Verbis, potřebný hardware a software. Nový systém je v provozu a plně funkční.

Knihovna je tedy nově vybavena knihovnickým programem Verbis, který je přístupný také z informačního systému školy i její webové stránky. On-line katalog Portaro umožňuje kromě vyhledávání i prodlužování zápůjček, rezervace a objednávky.

Kontakt

Ing. Radka Balakovská
místnost: 404 - spojovací chodba
tel.: +420 283 101 178
e-mail: knihovna@vsh.cz

 

Provozní doba knihovny

Den Výpůjčky knih Pokladna - v místnosti č. 321
Pondělí 12:00 - 15:30 10:00 - 13:00
Úterý 08:00 - 11:30 10:00 - 13:00
Středa 12:00 - 15:30 10:00 - 13:00
Čtvrtek 08:00 - 11:30 10:00 - 13:00
Pátek zavřeno zavřeno

Knihovna poskytuje

 • Přístup do katalogu knihovny
 • Vypůjční služby prezenční a absenční
  • Prezenční výpůjčky - materiály určené k prezenčnímu vypůjčení lze pouze prostudovat v knihovně, eventuelně z nich kopírovat. Cena této služby je uvedena v Knihovním řádu
  • Absenční výpůjčky - knihy a materiály se půjčují mimo knihovnu. Výpůjční doba je jeden měsíc pro studenty prezenčního studia a uživatele externí, pro studenty dálkového studia je to 45 dní. Výpůjčky je možno prolongovat, pokud nejsou rezervovány dalším uživatelem
 • Bibliograficko-informační služby - poskytování informací o fondu knihovny
 • Referenční služby - jedná se o poskytování informací, kde může uživatel nalézt hledané informace či publikace za předpokladu, že tyto informace ani publikace nejsou dostupné v dané knihovně
 • Reprografické služby - černobílé kopírování za poplatek
 • Meziknihovní výpůjční služby pro registrované uživatele
 • Poskytování vstupních informací pro uživatele.
  • Jaké služby lze využívat
  • Jak jsou řazeny publikace ve fondu
  • Jakým způsobem je vyhledávat přes webový katalog
 • Vybrané české knihovny a jejich elektronické katalogy:
 • Vybrané zahraniční knihovny a jejich zdroje:
 • Informační brány:
 • Další vyhledávání:
 • Elektronické informační zdroje
  • EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory. Studenti a zaměstnanci VŠH se mohou do systému EBSCO přihlásit z informačniho systému. Více informací o systému EBSCO
  • CODEXIS – právní informační systém. Obsahová náplň tohoto systému je pečlivě připravována z oficiálních zdrojů, a to především z Úředního věstníku Evropské unie, Sbírky zákonů ČR, Sbírky mezinárodních smluv a dalších cca 40 informačních zdrojů. Najdete zde např. sbírky soudních rozhodnutí (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) a rezortní věstníky (Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Telekomunikační věstník, Věstník ČNB, Věstník NKÚ, Věstník Ministerstva životního prostředí). Studenti, zaměstnanci a návštěvníci knihovny se mohou do systému přihlásit pouze na PC v knihovně.

Ke stažení

Periodika (pdf)
Elektronické zdroje informací (pdf)
Knihovní řád knihovny VŠH (pdf)

Knihovna VŠH je evidována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 6503/2011.