AHR ČR a VŠH uspořádaly workshop pro zástupce odborných škol

V úterý 23. dubna se na půdě soukromé Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) uskutečnil workshop pro zástupce odborných škol organizovaný Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). Více než 50 účastníků diskutovalo o aktuálních problémech spojených se vzděláváním v oborech zaměřených na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch ve všech stupních vzdělávací soustavy.


Úvodního slova workshopu se zhostil prezident AHR ČR Ing. Václav Stárek, který upozornil na již 3. ročník této akce a zabýval se aktuálními problémy, které se v oblasti vzdělávání řeší. Mezi ně patří mistrovská zkouška, duální systém vzdělávání, profesní kvalifikace, jednotné přijímací zkoušky, státní maturita i nově nastavený systém akreditací akademicky a profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách.

Vedoucí katedry hotelnictví VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., ve svém vystoupení uvedl, že v České republice je registrováno s oborem 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus celkem 274 škol, z toho je 257 středních škol a 17 vyšších odborných škol. Vysokoškolskou výuku v oborech zaměřených na hotelnictví a gastronomii zajišťují v Česku 2 soukromé a 1 veřejná vysoká škola, zaměření na cestovní ruch je vyučováno na dalších 14 vysokých školách.

Dr. Helena Úlovcová, vedoucí oddělení vzdělávání Hospodářské komory ČR, se zaměřila na prezentaci projektu Modernizace odborného vzdělávání a na Národní soustavu kvalifikací. Projekt Gastroakademie a příklad popularizace odborného vzdělávání představil RNDr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Renata Králová apelovala na nutnost aplikace nových právních předpisů zaměřených na podmínky podnikání v hotelnictví, gastronomii a cestovním ruchu do výuky. Zmínila především spojené cestovní služby, místní poplatky a sdílené ubytování.

Za Asociaci ředitelů hotelových škol vystoupila místopředsedkyně RNDr. Jana Marková, která výstižně shrnula veškeré problémy, se kterými se odborné vzdělávání aktuálně potýká. Na její vystoupení navázala ředitelka poděbradské hotelové školy PhDr. Jana Podoláková, která vyzvala k větší koordinaci aktivit mezi základním a středním školstvím i k provázanosti Rámcových a školních vzdělávacích programů a zároveň požádala o revizi dokumentů a o úpravu rozsahu výuky u řady předmětů.

V závěru byl prezentován projekt zaměřený na modularizaci odborného vzdělávání ze strany Národního ústavu pro vzdělávání.

Ambicí organizátorů je v roce 2020 uspořádat již 4. ročník workshopu, na kterém budou diskutovány problémy spojené s odborným vzděláváním v hotelnictví a gastronomii v České republice.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie