PRAXE V ZAHRANIČÍ

Na praktické stáže Erasmus+ můžete vyjet do zemí Evropské unie a dále do Turecka, Lichtenštejnska, Srbska, Severní Makedonie, Norska a na Island.

Přijímající organizací může být podnik (soukromý či veřejný), neziskovka, univerzita, úřad, výzkumné centrum či jiná organizace včetně nevládních.

Kdo může vyjet na stáž?

 • Všichni studenti  bez ohledu na národnost, státní příslušnost, věk, studující v prezenčním nebo dálkovém studiu.  
 • Blíží-li se konec vašeho studia v podobě státní zkoušky, můžete se ještě v době aktivního studia zúčastnit výběrového řízení na praktickou stáž a vyjet až jako čerstvý absolvent.
 • Absolventská stáž musí být ukončena nejpozději do 12 měsíců od data státní zkoušky. 

Podmínky

 • Minimální délka praktické stáže jsou 2 měsíce, maximální délka je 12 měsíců.
 • Student si praxi zajišťuje sám.
 • Inter-institucionální (bilaterální) smlouva mezi VŠH a přijímající organizací není vyžadována, na stáž můžete tedy jet i do organizací/firem, se kterými nemá VŠH  smlouvu.
 • Stáž musí být na plný pracovní úvazek.
 • Praktická stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU.
 • Student obdrží stipendium. V případě absolventské stáže je stipendium vypláceno prostřednictvím organizace EDUCA, se kterou VŠH dlouhodobě spolupracuje.
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.
 • Poskytnuté stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Student podepisuje finanční dohodu a je povinen si sjednat cestovní a úrazové pojištění pro celé období stáže včetně pojištění zodpovědnosti.

Láka Vás práce v zahraničí?

Na email kominkova@vsh.cz zašlete:

 • strukturované CV v anglickém jazyce, příp. jazyce země, do které chce vyjet
 • motivační dopis
 • výpis výsledků  studia za poslední uzavřený semestr
 • certifikáty o příp. jazykových zkouškách