Výběrové řízení Erasmus 22.03.2018 na pracovní pobyty na letní sezónu 2018

Výběrové řízení na pracovní pobyty programu Erasmus+ na letní sezonu 2018 se koná 22.03.2018 od 10 : 00 hod v salonku 403.

Podmínky výběrového řízení:

1.VŘ se mohou kromě studentů - rezidentů členských států EU zúčastnit všichni studenti bez ohledu na národnost, státní příslušnost, věk, studující v prezenčním nebo dálkovém studiu. Aktuální nabídka partnerských škol na webu VŠH.

2. Student si k VŘ přinese:

  • strukturované CV v anglickém jazyce, příp. jazyce země, do které chce vyjet + motivační dopis
  • výpis výsledků studia za poslední uzavřený semestr
  • certifikáty o příp. jazykových, odborných zkouškách

    CV a motivační dopisy možné poslat v předstihu na roldanova@vsh.cz

3. Student se musí VŘ zúčastnit osobně v předepsaném termínu, pokud se nedostaví, je jeho žádost vyřazena.

4. VŘ na studijní pobyty se mohou zúčastnit studenti, kteří mají splněný první ročník bakalářského studia, tzn., že pokud v době výjezdu nesplní tuto podmínku, nebude studentovi výjezd povolen.

5. V novém programu Erasmus + má student možnost opakovaného studia v každém cyklu, tj. může vyjet na studijní a pracovní mobilitu v bakalářském i magisterském stupni.

6. Od 1.1. 2015 Evropská komise spustila On-line Linguistic Support, povinné testování studentů na pracovní jazyk pobytu. Bez absolvování testu nemůže student na mobilitu vyjet.

7. Student musí mít splněné všechny finanční závazky k VŠH- tj. mít zaplacené školné i na semestr, na který vyjíždí na studijní pobyt ( sleva 10 tis./semestr). U pracovních pobytů se sleva na školném neposkytuje.

8. Finanční prostředky z Evropské unie nejsou právně vymahatelné.


Ing. Zuzana Roldánová, MSc.
Vedoucí zahraničního oddělení