Změna názvu školy

Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, která nastala na začátku roku 2022. Od 1. 1. 2022 se stává součástí Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) Soukromá vysoká škola ekonomická sídlící ve Znojmě. 

S ohledem na to, že VŠH tímto rozšířila svoje působení také více do striktně ekonomicky zaměřených studijních programů, bylo vhodné rozšířit název školy, který nově zní Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. (VŠHE). Vysoká škola je součástí skupiny UCP - United College Prague (www.ucp.cz). 

Věříme, že výše uvedené kroky budete vnímat stejně pozitivně, jako je vnímáme my. Však máme společný zájem, který se váže na rozvoj vysoké školy i studovaných programů.