AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

26. května 2021 ON-LINE prostřednictvím platformy MS Teams 

 

Organizátoři konference

LOGA

Důležité termíny

  • Zaslání přihlášky: 9. 4. 2021
  • Úhrada poplatku: 5. 5. 2021
  • Zaslání příspěvku: 19. 5. 2021

Registrace

Registrační formulář je dostupný zde: http://bit.ly/36QlyX3

Poplatky

  • 600 Kč zahrnuje publikaci v recenzovaném sborníku
  • bezplatně pro účastníky bez publikace

Poplatek zašlete na č. účtu 101285316/0300, ČSOB, a.s., Ostrava, variabilní symbol 6222, platba do 5. 5. 2020.
Pro lepší identifikaci uveďte u platby své jméno do zprávy pro příjemce

Bližší informace naleznete na webových stránkách konference http://konferencehot.slu.cz/